Workshop Göteborg

Lär känna Förändringens fyra rum
– och Organisationsbarometern®!


Förändringens fyra rum®
är ett helt koncept – en vetenskaplig teori, ett antal modeller, ett antal analysinstrument, en rad verktyg och arbetsmetoder för olika ändamål med mera – som ger konkret nytta och som leder till resultat. Forskningen genomfördes i Sverige liksom utvecklingen av de olika applikationerna. Upphovsman är Claes Janssen.

Fyrarummaren är till för dig som till exempel vill…

 • Effektivisera
 • Skapa delaktighet
 • Underlätta samarbete
 • Nå bestående resultat
 • Lösa problem och konflikter
 • Arbeta kulturöverbryggande
 • Leda komplexa processer
 • Genomföra förändring
 • Bättre lönsamhet
 • Få Lean i drift

Organisationsbarometern® är ett riktigt kraftfullt analysinstrument, väl i klass med de allra bästa medarbetarenkäterna. Med dess hjälp besvarar personal och ledning de tre frågorna – grovt tillyxat:

 • Hur har vi det?
 • Vad tycker vi om det?
 • Vad tänker vi göra åt det?

Skillnaden mot de anonyma enkäterna är markant – allt sker i realtid med alla berörda direkt involverade! Snabbt, billigt och bra. Inga bortfall. Maximal delaktighet och ansvarstagande.

Organisationsbarometern knyter an till och mäter utifrån Förändringens fyra rum, den är vetenskapligt utprövad och har använts 1000-tals gånger världen över i samband med verksamhetsutveckling.

Välkommen till en inspirerande arbetsdag som ger en klar bild av vad Fyrarummaren kan göra för dig och din organisation – och vilken verksamhetsnytta den kan åstadkomma.

Vad säger andra?

 • ”Lär-känna-workshopen var oerhört inspirerande och gav mig allt jag behövde för att göra ett informerat val att certifiera mig och lyfta in hela konceptet i koncernledning och dotterbolag”.
 • ”Jag fick massor med egen utveckling den här dagen och dessutom fick jag insikter om min egen organisation som jag knappast kunnat få på annat sätt. Gå den!”
 • ”Att lära känna Organisationsbarometern på det här sättet var en höjdare. Jag önskar att mina kollegor och min chef också kan få göra det.”
 • ”Det var först när vi började använda Fyrarummaren och Organisationsbarometern som vi fick LEAN att fungera.”
 • ”Snacka om att få alla att dra åt samma håll. Fyrarummaren blev en fantastisk draghjälp!”

Vad innehåller dagen?

 • Du får en grundlig insikt i teoribildningen Förändringens fyra rum.
 • Du får pröva på två av analysinstrumenten i serien – Introduktion till Fyrarummaren och Organisationsbarometern – på ett sätt som ger dig insikter och erfarenheter att ta med hem och använda.
 • Du får en överblick över de övriga instrumenten och verktygen i serien.
 • Du får också en inblick i hur det går till att utbilda och auktorisera sig i användning av konceptet, modellerna, analysinstrumenten och verktygen.

På bara en dag kommer du att ha allt detta med dig och därtill kommer du att ha tillräckligt mycket för kunna börja använda dig av Fyrarummaren i olika delar av ditt liv och arbetsliv.

Workshop 3

Lär-känna-workshops genomförs följande dagar:

2017

 • Nya datum under planering

Tid: 09:00 – 16:00.

Plats: Mässans gata 18, våning 5. Ingång invid Svenska mässan.

Avgift: 1 950 kr + moms. Kaffe eller te, smörgås, snacks och dokumentation ingår.

ANMÄLAN

  Jag anmäler mig till Workshop den

  Datum

  Ditt namn (obligatoriskt)

  Din epost (obligatoriskt)

  Företag

  Adress

  Telefon

  Ditt meddelande