Videopresentation-framkallningen

Här följer ett par varianter av ”framkallningen”, eller övergången från hur vi beskriver en person som svarat NEJ eller JA på alla sju frågorna till hur vi själva kan uppleva situationer och sociala sammanhang som präglats av orden i de fyra olika fälten. Detta är för många av oss ett av de svåraste – ja kanske det svåraste – momentet i hela Introduktion till Fyrarummaren. Många av oss har dock samma erfarenhet, nämligen att när man väl får till det här, då blir resultatet för helheten väldigt bra.

För att se dessa presentationer, ange lösenordet: Yttretillinre2015

Bengt

 

 

 

Presentation 1

Eva

 

 

 

Presentation 2