Videopresentation: efter rummen och rörelsen, miniföreläsning

Efter rummen och rörelsen brukar vi ha några minuter parvis om vad som dykt upp och därefter en reflexionsstund där en del frågor lämpligen kan besvaras och en del parkeras i avvaktan på ”Lite mer data”,  det vill säga en miniföreläsning om de olika livsförhållningssätten, om Ja-/NEJ-konflikten och om den möjliga synergin. Här två versioner. Kolla både Bengt och Eva och gör en combo.

Lösenordet för att se dessa är Merdata2015

Eva Data Version 1 med Eva Widegren

Bengt DataVersion 2 med Bengt Lindström