Videopresentationer

SE EXEMPEL PÅ HUR FYRARUMMAREN PRESENTERAS

 •  

  Start av introduktionen

  Så här kan Introduktion till Fyrarummaren påbörjas. Klicka här för att se presentationen.
  Lösenord Start2015

 •  

  Rummen och rörelsen, 1

  Så här kan Rummen och rörelsen beskrivas. Del 1/2
  Klicka här för att se den.
  Lösenord change

 •  

  Rummen och rörelsen, 2

  Så här kan Rummen och rörelsen beskrivas. Del 2/2
  Klicka här för att se den.
  Lösenord change

 •  

  Från yttre till inre, 1

  ”Framkallningen” – övergången från yttre beskrivning till inre känsla. Del 1/2. Klicka här för att se den. Lösenord Yttretillinre2015

 •  

  Från yttre till inre, 2

  ”Framkallningen” – övergången från yttre beskrivning till inre känsla. Del 2/2. Klicka här för att se den. Lösenord Yttretillinre2015

 •  

  Miniföreläsning

  Om livsförhållningssätten, Ja-/NEJ-konflikten och möjlig synergi. Två versioner. Exempel 1 / Exempel 2. Lösenord Merdata2015

 •  

  Claes Janssen om LTI

  Två samtal med Claes Janssen om Livstillfredsställelseindex, LTI. Klicka här för att se dem.

Tillbaka