Teambarometern™ Påbyggnad för certifierade

Teambarometern – Lär dig arbeta med grupper och grupprocesser

Utbildning som ger användarlicens för att arbeta med Teambarometern – ett analysverktyg för fördjupad förståelse av grupper och grupprocesser.

Teambarometern

 • Bygger på teorin Förändringens fyra rum.
 • Mäter klimatet i team och grupper som har en gemensam uppgift.
 • Kräver hela gruppens bidrag till datainsamling, diagnos och åtgärdsplan.
 • Innehåller Introduktion till Fyrarummaren samt Organisationsbarometern, kompletterad med ytterligare 14 frågor baserade på Bions teori om grupper och  grupprocesser.
 • Verktyget kan användas i team, projektgrupper och resultatenheter. Flera grupper kan genomföras parallellt.

Teori

Wilfred R Bion var psykoanalytiker, född i Indien och uppvuxen i England. Hans teori om hur människor fungerar i grupp skapades under andra världskriget. Han har sedan dess betraktats som en förgrundsgestalt i den  psykologiska skola i Europa som är kallad för Tavistock (i USA A.K. Rice och i Sverige AGSLO).

Janssens teori om Förändringens fyra rum och Bions teori om grupper griper in i varandra på ett mycket kraftfullt sätt.

Om programmet

Utbildningen är på två dagar samt en uppföljningsdag. Under programmet gör vi en sammanfattning av teorin Förändringens fyra rum samt bygger på med de nya verktygen. 
Under etapp ett provar vi Teambarometern på kursgruppen. Vi börjar med att gå igenom de nya teorierna bakom Teambarometern samt kopplingen till Fyrarummaren. Praktisk träning kring tillämpningen sker i mindre grupper.

I mellanperioden provar deltagarna Teambarometern i en grupp på hemmaplan.

Under den andra etappen diskuteras erfarenheterna från arbetet med Teambarometern som genomförts under mellanperioden.
 Certifieringsproceduren genomförs. Efter genomförd utbildning skriver vi ett användaravtal som ger dig tillåtelse att köpa materialen för professionell användning.

Arbetsmaterial samt en svensk bok om grupper och grupprocesser ingår i utbildningen.

Prova-på-Workshop

Välkommen att testa Teambarometern! En workshop för att prova på analysinstrumentet Teambarometern arrangeras i Stockholm den 18 januari (för certifierade användare). Välkommen att vara med!

Workshopen leds av Bengt Lindström och Paul Nordström. Dagen är kostnadsfri förutom din egen lunch.

Begränsat antal platser, anmäl dig här!

Anmälan

Denna utbildning är bara för dig som är aktiv certifierad användare.

  Jag anmäler mig till Teambarometern den

  Datum

  Ditt namn (obligatorisk)

  Din epost (obligatorisk)

  Företag

  Ditt meddelande

   

  Utbildningsgrupp