Livstillfredsställelseindex™ Påbyggnad för certifierade

Vad är LTI – Livstillfredsställelsendex?

LTI är ett program som riktar sig till personer som är certifierade inom Fyrarummaren och som vill arbeta djupare med frågor som rör hur människor mår och fungerar, i arbete eller privatliv.

Livstillfredsställelseindex ger en indikation på hur en person upplever sitt liv; i hur hög grad han eller hon känner sig tillfreds med hur det ser ut idag och vad som saknas eller behöver utvecklas. LTI-instrumentet innehåller frågor som handlar om hur den totala livssituationen ser ut. Ett värde räknas fram som ett underlag inför arbete med fortsatt personlig utveckling.

LTI är ett verktyg som från början togs fram som ett komplement till Outsiderskalan i Personlig dialektik. Det kan med fördel användas tillsammans med Personlig dialektik, för att tillföra ytterligare dimensioner och djup i arbetet med självkännedom och personlig utveckling. Det kan även användas separat eller i samband med Introduktion till Fyrarummaren.

Användningsområden

Det finns ett flertal möjliga användningsområden för LTI, exempelvis:

 • För att fördjupa och utvidga ett arbete med Personlig dialektik och Outsiderskalan.
 • I arbete med människor som på olika sätt har problem; stress, utbrändhet, konflikter, arbetsmiljörelaterade problem mm.
 • I arbete med Livs- och karriärplanering.
 • I samband med arbete med arbetsgrupper, teambuilding, ledarutveckling.
 • I chefs- och medarbetarsamtal.
 • I uppdrag som handlar om samtalsstöd, personlig utveckling, självkännedom.
 • I samband med kartläggning av psykosocial arbetsmiljö mm.

Hur ser programmet ut?

Programmet består av 2 + 1 dag. Vi går igenom verktyg, teori och användningsområden och deltagarna testar verktyget på sig själva under handledning. Utbildningen inleds med en grundlig genomgång av Personlig dialektik och Outsiderskalan. Därefter arbetar vi oss igenom LTI och bearbetar samtidigt frågor om livstillfredsställelse. Att använda verktygen i den ordningen skapar goda förutsättningar för såväl självreflektion som konkret handlingsplanering. En viktig del av programmet handlar om det konsultativa samtalet. Tillsammans utforskar vi vad som finns bakom siffrorna, vad som är uppenbart och vad som kan vara höljt i dunkel. Vi kommer också att titta på kopplingen till andra Fyrarummarverktyg.

Anmälan

Denna utbildning är bara för dig som är aktiv certifierad användare.

  Jag anmäler mig till LTI-programmet

  Datum

  Ditt namn (obligatoriskt)

  Din epost (obligatoriskt)

  Företag

  Ditt meddelande