Info-möten vår & sommar 2024

Välkommen att lära mer!

Sedan september 2022 är våra informationsmöten igång igen. Vissa sker face-to-face på Drottninggatan 55 i Stockholm. Andra sker online. Se listan nedan.

Måste verkligen 75% av alla förändringsinitiativ misslyckas eller ta en oändlig tid?

Så här svarar Google på frågan: ”Finns det siffror med belägg gällande förändringar? De flesta förändringsprojekt misslyckas med att uppnå sina mål/syften. Bara 55% lyckas initialt och bara ett av fyra (25%) är framgångsrika på lång sikt.” 

Om att knäcka koden !

Vill du också veta vad som gör Förändringens fyra rum unik bland existerande teorier och koncept om förändring och förändringsledning?

Vill du också veta hur det kommer sig att ”Det bara funkar!” på sex kontinenter och på alla språk som den hittills översatts till samt varför den fått en så sagolik spridning?

Vill du också veta mer om i vilka sammanhang den används och vad den skulle kunna göra för dig och i ditt sammanhang och/eller verksamhet?

Vill du också hjälpa dina kunder och intressenter att själva knäcka koden?

Knäck koden själv först !

Det gör du enklast genom att certifiera dig.

Eventuellt kan du behöva ta en workshop först – för att försäkra dig.

Och eventuellt kan du behöva ta en referens eller två innan dess.

Sen kan du hjälpa andra att själva knäcka koden !

Det kan vara vilket annat socialt system som helst som är viktigt för dig. Det kan vara ditt team, din ledning, din fackförening, din styrelse, en skolklass, din familj, dina barn, dina föräldrar, din uppdragsgivare – ja egentligen vem som helst som du vill stödja att se sig själv och sin omvärld lite klarare och agera därefter. 

Rigorös grundforskning och 40+ års empiri !

Detta är inget hopkok av andra teorier och undvikna magplask. Det tog Claes Janssen 12 år att lägga grunden vid Stockholms Universitet. Han tilldelades 1976 en docentur för sin rigorösa och nyskapande forskning. Därefter har teorin inte förändrats, däremot har tillämpningarna mångfaldigats, spridits och utprövats på jordens alla hörn. 

Efter publiceringen av doktorsavhandlingen prövade Janssen under några år sina vingar som konsult men återvände snart till Stockholms Universitet och Socialhögskolan där han ansvarade för 10-poängskursen ”Organisation och ledarskap” där Förändringens fyra rum utgjorde en av hörnstenarna. Han lämnade Socialhögskolan i samband med sin  pensionering år 2008.

Fler än 1 500 certifierade !

Claes Janssen har samarbetat mycket nära med A&L Partners AB och Fyrarummargruppen sedan 1993 vilket lett till fler än 125 certifieringsprogram och närmare 2 000 certifierade, ett flertal nya och utprövade applikationer, ett 10-tal publicerade böcker och mycket, mycket mer.

Varför lyckas initiativ med Fyrarummaren fler än 9 gånger av 10?

Delta i ett Info-möte och ta del av det som få professionella känner till samt vad som krävs för att få kod-strängarna på plats. 

bild-frukost-2Med hjälp av Fyrarummarens metoder kan individer, grupper och verksamheter bland annat:

 • Skapa gemensamt språk för förändring, förbättring och stabilitet
 • Skapa tillräcklig och nödvändig psykologisk trygghet för att göra det som behöver göras
 • Generera ökad nyfikenhet på olikheter
 • Delaktiggöra alla berörda
 • Nå direkta OCH långsiktigt hållbara resultat
 • Lösa problem och konflikter
 • Arbeta kulturöverbryggande
 • Genomföra förändring
 • Utvärdera och lära av genomförd förändring
 • Nå bättre resultat

Anmäl dig till ett info-möte och ta reda på mer!

IMG_8573_600p

Vid våra fysiska info-möten bjuder på något lätt att äta och ett givande möte på följande tider och platser:

flyttrand

INFORMATIONSMÖTEN OM FYRARUMMAREN – NU OCKSÅ ONLINE !

Vi har lagt ansenliga resurser på att utveckla en skräddarsydd plattform så att både vi och certifierade konsulter och användare runt om i landet och i världen ska kunna leverera Fyrarummaren såväl live som i hybrid- eller ren online-miljö. Plattformen finns så här långt i svensk- och engelskspråkig version. Fler språk är på väg.

Du som vill få information om kommande informationsmöten i närtid  – skicka en enkel rad till info@fyrarummaren.se

Tid och plats 2024

Plats: Vissa infomöten sker i Fyrarummarens lokaler på Drottninggatan 55, 2 tr i Stockholm. Andra sker online. Kolla nedan så du kan anmäla dig till den typ av möte du föredrar.

2024

Vår & sommar 2024

 • 15 maj 2024, kl 11 – 12 • Online • På svenska
 • 15 maj 2024, kl 14 – 15 • Online • In English
 • 23 maj 2024, kl 11 – 12 • Online • På svenska
 • 4 juni 2024, kl 11 – 12 • Online • På svenska
 • 4 juni 2024, kl 14 – 15 • Online • In English
 • 26 juni 2024, kl 11 – 12 • Online • På svenska
 • 26 juni 2024, kl 14 -15 • Online • In English
 • 22 augusti 2024, kl 11 – 12 • Online • På svenska
 • 22 augusti 2024, kl 14 – 15 • Online • In English

Fler datum publiceras inom kort !

Önskar du eller ni en egen presentation av Fyrarummaren hos er – fysiskt eller online? Kontakta oss här!

flyttrand

  Jag anmäler mig till informationsmöte den

  Datum

  Ort

  Ditt namn

  Din epost

  Företag

  Adress

  Telefon

  Ditt meddelande