Generellt om Fyrarummaren i skolan

För den som vill göra skillnad i skolan så är Förändringens fyra rum något som bara måste övervägas.

Tosterö DSC_7707

Utveckling av hela skolan

Fyrarummaren skiljer ut sig på ett flertal olika sätt från praktiskt taget alla andra skolutvecklings-, socio-emotionella-, antimobbnings- och andra program. Några av de viktigaste kännetecknen är:

  • Förändringens fyra rum är inte en kunskaps- eller beteendeförändringsarsenal som man häller i eller över eleverna. Alla har lika stor nytta av den – skolans ledning, skolans alla vuxna, skolans elever och inte minst elevernas familjer och anhöriga. Fyrarummaren är inte bara användbar för alla – den gör nytta och skillnad för alla – eleven själv och alla i närheten av honom/henne.
  • Alla börjar med att själv konstruera Fyrarummaren – de fyra psykologiska grundtillstånd som utgör en del av Fyrarummarteorin – utifrån sina egna erfarenheter. Alla klarar av att göra det och genom att konstruera den tillsamans med andra så bygger den det kitt som bidrar till att påverka klassrumsklimatet (eller klimatet i ledningsgruppen eller arbetslaget). Med de speciella tekniker som utvecklats kan barn från treårsåldern delta i den konstruktionen och uppåt finns ingen åldersgräns.
  • Användning av Fyrarummaren i skolans alla delsystem leder tveklöst till utveckling av hela skolan, av klimatet, elevhälsan, arbetsmiljön, att få likabehandlingsplanerna i drift, att få mötena med föräldrar och anhöriga att bli mer konstruktiva etcetera
  • Hela system (eller kluster) av skolor kan utvecklas parallellt.
  • Det går snabbt att komma igång. Det tar en och en halv till två artbetsdagar för en ledningsgrupp eller ett arbetslag (eller för alla vuxna i skolan) att komma igång med att använda Fyrarummaren själva och tillsammans. För en enskild lärare att komma igång i sitt klassrum tar två till tre veckor parallellt med allt övrigt skolarbete.
  • De alra flersta lärare som börjat arbeta med Fyrarummaren i sitt klassrum säger ungefär samma sak: ”Det har blivit mycket roligare att vara lärare”.
  • Många säger också ungefär: ”Det tar inte tid från annat som många tycks tro, det ger mer tid för själva skolarbetet”.

En biträdande rektor för ett stort collage i Melbourne, Australien uttryckte skillnaden mellan Fyrarummaren (Four Rooms of Change) och alla andra program som han prövat under sina många år som skolledare så här:

”Det är många saker som skiljer ut Fyrarummaren i skolan mot alla andra program jag prövat genom åren och det viktigaste av alla är kanske det sätt på vilket den hjälper varje elev att ta ett så mycket större eget ansvar för sin egen inlärning, för sitt lärande”

Här kan du se och höra den finska pedagogen Heini Barum berätta generellt om sina erfarenheter av att använda Fyrarummaren i sitt klassrum. Hon sammanfattar här fyra år på cirka fyra minuter

En av de skolor i Strängnäs som startat Fyrarummaranvändning i hela skolan under vintern läsåret 2013-2014 är Tosterö skola.

Tosterö DSC_7712

Alla lärare och skolan ledning har varit djupt delaktiga. De har lärt sig använda Fyrarummaren själva och sinsemellan samt tränat på klassrumstillämpningen. Här besök i lärarlaget av en av de finska pionjärerna, Heini Bargum. Ett samtal som bland mycket annat kom att handla om hur man kan arbeta med konstruktivt med elever med särskilda behov med hjälp av Fyrarummaren.

TosteröDSC_7692

Inte bara eleverna använder Fyrarummaren regelbundet – det gör de vuxna också. Här lärarrummets Fyrarummare:

Tosterö DSC_7703

Här besöker Heini ett klassrum på Karinslund där Fyrarummaren använts sedan några månader. Hon pratar med eleverna om hur de upplever det arbetet och vad det betyder.

Tosterö Karinslund DSC_7744

Vill du se fler och lite mer specialiserade videor om Fyrarummaren i skolan så finns de samlade här. Ja inte riktigt än – du får navigera runt ett tag till, en samlingssida kommer inom kort. Och så ligger de på YouTube förstås. Här hittar du flera av videorna samlade på YouTube

Tillbaka till navigeringen

Navigeringslänk