Fyrarummaren är bra mot mobbning

Fyrarummaren är bra mot mobbning och kränkande särbehandling

Mobbning och kränkande behandling är ett stort och växande problem i svensk skola. Organisationen Friends rapporterar att så många som var fjärde elev (23%) i årskurserna 3-6 blivit kränkta det senaste året (2013).

Mobbning och kränkande särbehandling är naturligtvis aldrig acceptabelt. Det har en enorm påverkan på den utsatte, de som mer eller mindre passivt ser det hända, skolans personal, anhöriga och många fler – alla drabbas. De skadliga effekterna är svåra att bli av med, de bildar ärr för framtiden.

Därför behöver mobbning och annan kränkande behandling motarbetas aktivt och från mycket tidig ålder. Det är ju inte så att kränkningar bara uppstår helt plötsligt. Tecknen finns där, tendenserna, smågnabbet, ironierna, sarkasmerna, de illa valda skämten, komentarerna, armbågarna, uteslutningarna, glåporden, nålsticken och de rena kränkningarna har oftast funnits med en längre tid i klassrummet, på skolgården, i kompisgänget eller i idrottslaget. En del av oss vuxna – och elever i olika åldrar  med för den delen – har en tendens att stoppa huvudet i sanden och hoppas att det ska försvinna. En del av oss har dessutom en starkare tendens att censurera än andra har.

Om mobbningsprevention och personlig utveckling i tredje klass

Se och hör Heini Bargums berättelse om hur mobbningstendenserna praktiskt taget försvann när Fyrarummaren infördes. Hör också vad en av hennes elever vid slutet av läsåret berättade var det viktigaste han lärt sig i tredje klass. (Tid: 1:48)


Se det längre klippet där detta ingår genom att följa den här länken
 

Om du tycker att den här berättelsen berörde dig – dela den gärna med andra som du tycker borde ta del av den!

Ingen lärare eller annan vuxen klarar att göra det här jobbet själv – och ingen enskild elev heller

Ändå leder ofta de uttalade kraven och förväntningarna på den vuxnes närvaro, klokskap och handlingsberedskap till dåligt samvete, försämrad självkänsla och ibland till att vi bygger försvarsmurar kring oss och bara kämpar på – som om vi hoppades att problemen skulle försvinna av sig själva om vi bara inte pratar så mycket om dem utan jobbar på med skolarbetet.

Alla behöver involveras, alla vuxna och alla elever. Och elevernas anhöriga. Då först kan vi som klass, lärarlag eller ledning börja göra skillnad.

Förändringens fyra rum har en helt unik förmåga att stödja ALLA i en klass eller en skola att engagera sig och bidra till påtaglig förbättring utan att det känns konstigt eller fånigt – bara helt naturligt.

Vaccinera med Fyrarummaren redan i förskola och årskurserna 1-3

Många som infört Fyrarummaren beskriver att de upplevt resultatet som en slags vaccinering mot mobbning och kränkande behandling. Detta åstadkoms genom att elever som använder Fyrarummaren kraftfullt ökar sin egen förståelse för sig själv, sina egna känslor och upplevelser och även av sina klasskamraters, sina syskons och övriga familjemedlemmars och förstås de vuxnas på skolan.

I skolan är vi alla varandras arbets- och lärmiljö.

Flera studier har visat svart på vitt att elevernas socio-emotionella förmåga ökar signifikant i de klasser som använder Fyrarummaren jämfört med klasser som inte gör det, till och med i samma skola.

Eftersom det är bevisat att det går och eftersom det inte ens är svårt eller tar tid från något annat så finns det ingen rationell anledning att inte börja använda Fyrarummaren redan i förskoleklass och därefter fortsätta i hela grundskolan och i gymnasiet.

Fyrarummaren fungerar i alla åldrar i skolan – liksom i livet självt

Fyrarummaren har en otrolig förmåga att kunna följa med och anpassa sig till elevernas mognadsprocess liksom till att deras individualitet och originalitet utvecklas och accentueras vilket i sig kan ge upphov till mobbnings- eller kränkningstendenser. När tendenserna, smågnabbet och de illa valda skämten och tillmälena tillåts fortsätta eller inte kan avstyras – ja, då är mobbningen redan ett faktum.

Men hur fungerar det då?

Det är faktiskt inte helt lätt eftersom man i princip måste se och uppleva hur Fyrarummaren används i klassrummet för att verkligen förstå.

Kontakta oss för planering av ett studiebesök till någon skola som använder Fyrarummaren i klassrummen. Här ger vi os ändå på ett försök att sammanställa observationer och ana  erfarenhet för att i möjligaste mån ge en förklaring:

Ett flertal faktorer samverkar så att mobbnings- och kränkningstendenser elimineras praktiskt taget helt i de klasser som använder Fyrarummaren:

  • Eleverna delar verklighetsbild på ett alldeles unikt och ganska säreget sätt. I varje klass konstruerar eleverna tillsammans och under handledning av sin lärare sin egen Fyrarummare – de möblerar den så att säga med ord och beskrivningar av upplevelser de själva haft av de fyra grundtillstånden enligt teorin – de skapar sin egen teori kan ma säga. Och den är i princip identisk med de vuxnas, den innehåller bara lite annorlunda ord.
  • Fyrarummaren som därmed alla kan känna igen och relatera till finns nu på vita tavlan i klassrummet eller på en portabel vit tavla som klassen vid behov bär med sig mellan klassrummen.
  • Varje elev har en magnet med sitt namn eller sitt foto på som han eller hon flyttar mellan de fyra olika grundtillstånden som de vet på pricken vilka de är eftersom de konstruerat dem själva med sina egna ord baserat på sina egna erfarenheter av livet så här långt.
  • Ju äldre eleverna blir och ju mer de mognar kommer de att komplettera sina konstruktioner med nya ord och beskrivningar som gör klassens Fyrarummaren ännu mer igenkännbar av var och en.
  • Man använder den helt enkelt som ett kommunikationshjälpmedel – ett av de effektivaste som världen hittills skådat – för att kommunicera med både sina kamrater och sin lärare om var de befinner sig känslomässigt i varje stund.
  • Bemötandet kan därmed individualiseras på ett hittills okänt och mycket effektivt sätt. Var och en blir garanterat sedd och hörd.
  • Och mycket mer…………..

Och när fungerar det inte?

Ja, när ledning och lärare är överens om att man ska använda Fyrarummaren och varför samt hur det ska gå till, då har vi inga rapporter som beskriver tillfällen eller situationer när det inte fungerat, tvärtom – ”Det bara fungerar!” är en vanlig kommentar efter några veckors användning.

Det finns några relativt ovanliga situationer då det fungerat mindre bra, då till och med eleverna klagat på sin lärare eller mentor:

  • Då enskilda lärare visat sig inte tro på elevernas förmåga att endera konstruera sin Fyrarummare själva enligt Steg-för-steg-guiden eller de inte tillåtits använda Fyrarummaren fritt utan endast på speciella klockslag – och
  •  då skolans ledning låtit detta förhållande pågå en längre tid utan att stödja eller utveckla arbetssättet i den aktuella klassen

Och när fungerar det som bäst?

Fyrarummaren som frigörande och kreativitetsutlösande kommunikationsplattform med vaccinationseffekt mot mobbning och kränkande behandling fungerar bäst när både ledning och enskilda lärare vågar ha tilltro till elevernas (både de yngres och de äldres) förstånd, påhittighet och medmänsklighet. När de vuxna vågar tro att när eleverna förmår kommunicera sina verkliga upplevelser och  känslolägen till varandra och till de vuxna. När ledning och lärare uppmuntrar eleverna att fritt använda den Fyrarummare de själva konstruerat och när ledning och lärare uppmuntrar eleverna att fortsätta att utveckla den, att möblera den med fler ord och upplevelser – då fungerar det som bäst.

När sedan ledningen medverkar till att uppfylla praktiskt taget alla elevers önskemål om att Fyrarummaren ska användas av alla klasser på skolan – ja då kan det bli riktigt, riktigt bra. Då blir det som en ny skola.

Situationer när Fyrarummaren använts i klassrum i olika delar av världen:

Rekolanmäki skola, Vantaa, Finland

DSC05027

Heinis forsta klass

Rekolanmäki – Heinis Bargums första klass med Fyrarummaren (årskurs två)

Vasaskolan, Strängnäs

 

DSC09847_600p

Förskoleklass med specialvariant för att en blind elev ska kunna delta vilket fungerat utmärkt. Astrid Bergfors supportar arbetet. 

Barn2

Elever arbetar med Förändringens fyra rum

Mike_Ulla

Ulla Janssen, upphovskvinna till Barnens Fyrarummare, nu pensionerad från sin tjänst som lärare på Vasaskolan i Strängnäs. Här tillsammans med Mike Cook, Fyrarummarens distributör i Australien på besök i Sverige år 2011. Erikslund, Aspö.

Point Launsdale, Australien

Här några bilder från Point Launsdale – en osannolikt vackert belägen grundskola strax utanför Melbourne, alldeles vid havet. Här används Fyrarummaren sedan 2010 i precis hela skolan hela tiden.

Point Launsdale 4

Point Launsdale 1

Point Launsdale 2

Point Launsdale 3

Rowville Primary School, Melbourne, Australien

Och här kommer några interiörer från Rowville Primary School också den i närheten av Melbourne, Victoria, Australien.

Rowille 5

Rowille 6

Rowille 7

Rowille 4

Rowille 3

Intervju med en lärare och två elever vid Rowville Primary School, Melbourne.

Rowille 2

Rowille 1

 

Praktisk användning av Fyrarummaren vid Rowville Primary School.

Tillbaka till navigeringen

Navigeringslänk