Fyrarummaren är bra för läraren

Fyrarummaren är bra för läraren

Många lärare har uttryckt samma sak efter det att de börjat använda Förändringens fyra rum i sina klassrum: ”Äntligen har jag återfått upplevelsen av att det faktiskt är roligt att vara lärare, något som egentligen aldrig infriats annat som en dröm – ett hopp”.

På frågan ”Men tar det inte mycket tid från skolarbetet?” svarar en alldeles övervägande del av lärarna så här: ”Det tar inte tid, det ger tid!”.

En erfaren lärares berättelse

Fyra års med Fyrarummaren  på fyra minuter. Ta del av hur Heini Bargum upplever att Fyrarummaren påverkat hennes arbete som lärare på Rekolanmäki skola i Vantaa, strax norr om Helsingfors. Vantaa är en stor stad med ansenliga sociala utmaningar, 18 hemspråkslärare, stor utslagning från arbetsmarknaden etcetera varför prövningarna för läraren i klassrummet också blir avsevärda.

Utbildning av lärare

Här utbildas all personal vid Karinslund och Tosterö skolor i Strängnäs i klassrumstillämpningen av Fyrarummaren. Enheterna utgör tillsammans en F-9 skola med cirka 50 personal.

lärarutbildning

Här action- reflection-learning när lärarna i inlärningssyfte själva använder klasrumstillämpningarna.

Lärarutbildning2

Mer praktik

Lärarutbildning3

Här en nöjd rektor, Ann-Charlotte ”Lotti” Eriksson (t v) och biträdande, Carina Thorne (t h), i samspråk med de som genomförde utbildningen på klassrumstillämpningen – Astrid Bergfors och Marie-Therese ”Fiffi” Mellström från Vasaskolan i Strängnäs.

Lärarutbildning4LottiYvonneAstridoFiffi

Astrid och Fiffi är de två mest erfarna klassrumsanvändarna i landet. De har varit med från starten 2002. Och de har utbildat och tränat många andra lärare både i Sverige, Finland och Australien.

Rektors perspektiv

Lotti Eriksson har nu gedigen erfarenhet av Fyrarummaren från tre olika skolor med användning från förskola till årskurs åtta. Så här resonerar hon om nyttan för ledning och lärare.

Mer material kommer

Här kommer inom kort några videor att läggas ut där olika lärare beskriver något om sina egna upplevelser, alltså vad Fyrarummaren tillfört och tillför till läraren själv, till yrkesutövningen och den personliga utvecklingen.

Tillbaka till navigeringen

Navigeringslänk