Fyrarummaren är bra för hela familjen

Fyrarummaren är bra för hela familjen!

Eleven – andra elever – de vuxna i skolan – familj/anhöriga

Fyrarummaren fungerar i alla sociala system. Den kan användas  av ledningen på skolan. Den kan användas av till exempel ett lärarlag på skolan. Den kan användas i ett enskilt klassrum av den klassen och deras lärare. Fyrarummaren kan också användas i vilken familj som helst, i synnerhet om familjen tar hjälp av det lilla familjekit som placeras på kylskåpsdörren.

Bäst blir det dock för den enskilde eleven när Fyrarummaren används i alla de hans eller hennes viktigaste sociala system.

Fyrarummaren i den egna familjen

Dessa videoklipp handlar just om olika aspekter på familjen. Heini Bargum berättar först mycket personligt och inspirerande om hur hon aktivt använt Fyrarummaren i sin egen familj med sambo och två barn – nu 7 år respektive 1 år och 8 månader.

Fyrarummaren och elevernas familjer

Här berättar Heini Barugm om vikten av att involvera elevernas familjer och anhöriga i användningen av Fyrarummaren i skolan

Fyrarummarens funktion som ”Personal trainer” i familjer

Här exempel på en nyligen (april 2014) konstruerad Fyrarummare i Familjen Bargums hem. I videon överst på den här sidan berättar Heini hur det fungerat och vilken väldig nytta familjen haft av att använda Fyrarummaren i sin familj i bortåt fem år.

FridgeathomeB

Visserligen på finska men det är lätta tt förstå idén om man känner till Fyrarummaren. Effekten av användning i familjen kanske inte alla hade kläm på…………

FridgeathomeD

Tack Heini för alla dina bidrag till förståelsen av hur Fyrarummaren verkar i olika sociala system, inte minst i familjen!

Familjekitet

På Fyrarummarens Användarkonferens den 3-5 september 2014 presenterades för första gången det nyutvecklade familjekitet. Tanken är att skolor som använder Fyrarummaren aktivt i klassrummen ska kunna erbjuda familjer och vårdnadshavare att också använda Fyrarummaren hemma. Den kommer som standard med en enkel instruktion – och varje elev vet ju precis vad det handlar om och kan själv instruera hemmavid – och endera gula magneter som man skriver sitt namn på eller som på bilden nedan, en personlig magnet för varje person med dennes bild på.

Precis som i skolan eller på arbetsplatsen ”möblerar” familjemedlemmarna tillsammans de fyra känslolägena, de fyra psykologiska grundtillstånden med sina egna erfarenheter, sina egna ord. Och därefter flyttar man sin egen magnet vartefter ens känsloläge ändras, oavsett när det är. Tavlan är magnetisk och fäster enkelt på kylskåpsdörren, Precis som en white-board går det att skriva på den med icke-permanent tuschpenna som också medföljer i kitet.

Om din ungdom går på en ”Fyrarummarskola”, fråga då om du som förälder kan få den presenterad för dig och om skolan har några familjekit redo.

DSC_9096_600p

Tillbaka till navigeringen

Navigeringslänk