Fyrarummaren är bra för elever med särskilda behov

Om att arbeta med elever med kognitiva funktionshinder och deras sociala system

På senare år har fler och fler användare rapporterat resultat som tydligt visar att Förändringens fyra rum kun hjälpa och stödja både vuxna och barn som har särskilda behov, inte minst kognitiva funktionshinder såsom ADHD, Asperger och autism.

Och inte nog med det – Fyrarummaren har också visat sig kunna hjälpa deras omgivning såsom till exempel skolklassen, lärarna, hälsoteamet, familjen, de personliga assistenterna, behandlingshemmets personal och andra boende och många fler.

Här kan du se och höra Heini Bargum beskriva sina erfarenheter med att arbeta med elever med funktionshinder i sitt klassrum under flera år. (8:36)

Råd till dig som överväger att börja

Du som redan arbetar med Fyrarummaren och som blivit inspirerad att ta dig an elever med särskilda behov – ta del av Heinis råd på den här korta videon

Det gäller också dig som inte arbetat med Fyrarummaren tidigare men blivit inspirerad av det du upptäckt här – alla erfarna användare i skolor och inte minst eleverna säger: Du behöver behärska din egen Fyrarummare tillräckligt väl innan du tar på dig att arbeta med den med andra. Det kan lätt lätt bli mekaniskt därmed ge liten eller ingen effekt.

Ta del av Heinis erfarenhetsbaserade råd  i den här korta videon (6:18)

Om hur det kommer sig att det faktiskt kan fungera – att Fyrarummaren kan hjälpa till

Fyrarummaren med sina fyra psykologiska grundtillstånd har visat sig vara djupt mänsklig, alla människor i alla delar av världen, på alla kontinenter och med alla tänkbara olika förutsättningar som till exempel religion, utbildningsnivå, social status, ålder med mera kan känna igen sig i den. Och alla verkar kunna använda den aktivt som både karta och kompass, ja som guide i sitt eget liv.

Den enkla struktur som Fyrarummaren tillför kan bidra med den nödvändiga och tillräckliga struktur som behövs för att kunna sortera alla de intryck som kommer över en, som ibland översvämmar en från omgivningen. Genom att öka förmågan att sortera upplevelserna på ett meningsfullt sätt, i en struktur som upplevs naturlig minskar ofta energiåtgången och handlandet kan på så sätt bli mer konstruktivt.

Stöd också till stödsystemet

På flera håll i Sverige och Finland förekommer försök att utveckla steg-för-steg-guider och handledningar för att hjälpa ”stödsystemen” att fungera mer rationellt och hjälpfullt i relation till sina ”hjälpbehövande”.

Likabehandlingsplanen

Att använda Fyrarummaren i skolan och tillsammans med elever med särskilda behov möjliggör ett verkligt fullföljande av likabehandlingsplanen. Ett sådant arbete involverar alla som finns i den närmaste miljön runt eleven med särskilda behov, det vill säga klasskamrater, lärare, vänner och familj. Det förbättrar tveklöst omständigheterna för den elevens lärande och utveckling och alla hans/hennes närmaste också.

Särskilda behov – vad är det?

”Särskilda behov” är ett mycket mångfacetterat begrepp. Om du vill veta mer om de neuropsykiatriska diagnoserna Autism och Autismspektrat, Asperger och ADHD med flera kan du gå till Hjärnfondens webbplats som erbjuder omfattande och lättillgänglig information om både diagnoser och behandlingsmöjligheter. Det är helt enkelt en väldigt bra startsida. Följ den här länken till Hjärnfonden.

Förändringens fyra rum hjälper elever med diagnoser

Ja, det kommer fler och fler rapporter om detta via certifierade användare, både med och utan egna diagnoser, både om vuxna och barn. Rapporterna är verkligen mycket lovande.

Du som har särskilt intresse för detta område kontakta Bengt Lindström. Du hittar hans kontaktuppgifter här 

Tillbaka till navigeringen

Navigeringslänk