Alla videor om Fyrarummaren i skolan

På den här sidan kommer vi vartefter att samla korta videoinspelningar med nyckelpersoner som har egen erfarenhet av Fyrarummaren i skolsammanhang. Här finns skolledningens perspektiv och erfarenheter efter flera års användning. Här finns lärares och elevers erfarenheter. Här finns också erfarenhet av att använda Fyrarummaren i familjen med både vuxna och barn.

Rektors perspektiv

  • Lotti Eriksson, rektor för Karinslund och Tosterö skolor i Strängnäs. Sammanlagt 13 korta videoklipp där Lotti delar med sig av erfarenheter från tre skolors användning av Fyrarummaren i hela eller delar av skolan. Allt som allt hade Lotti ungefär fem års erfarenhet när dessa vidor spelades in under våren 2014.
  • Fay Agterhuis är rektor vid Point Lonsdale utanför Melbourne i Australien. Fay är certifierad Fyrarummaranvändare, rektor och dessutom praktiserande lärare. När denna video spelades in hade hon cirka två års erfarenhetav Fyrarummaren i hela Point lonesdale. Denna inspelning är cirka 11 minuter och den är på engelska. Intervjuare  är Drusilla Copeland.

Elevernas perspektiv

  • En grupp elever vid Point Lonsdale reflekterar över nyttan med Fyrarummaren. Filmen är 14 minuter och på Australisk engelska.

Lärarens perspektiv

  • Heini Bargum är en erfaren finsk låg- och mellanstadielärare. Hon var en av de finska pionjärerna och här berättar hon i 7 korta videoklipp om sina erfarenheter av att använda Fyrarummaren i sitt klassrum.

Familjens perspektiv – om att få ”hela systemet” att att samverka för elevens bästa

  • Heini Bargum sammanfattar här sina erfarenheter av att använda Förändringens fyra rum i sin egen familj i mer än fem år.

Fyrarummarens YouTube-kanaler

Fyrarummaren har nu tre videokanaler på YouTube:

Tillbaka till navigeringen

Navigeringslänk