Fyrarummaren i skolan

Går det att få alla i skolan – ledning, personal, elever och föräldrar – att tillsammans skapa en bättre skola? Fyrarummaren i skolan kan vara rätt metod för att åstadkomma just det.

Fyrarummaren® har under drygt tio års tid visat sig vara den metod som ger elever, lärare och skolledning möjlighet att göra det som alla längtat efter – att faktiskt ”dra åt samma håll”. Här berättar läraren Heini Bargum om sitt arbete med Fyrarummaren.