I offentlig sektor

En offentlig sektor i medborgarnas tjänst, eller?

Hur kan den tesen manifesteras bättre än i frågan om brukarinflytande? Ökat brukarinflytande är något som i många kommuner har hög prioritet. Men hur gör man? Och kan man använda Förändringens fyra rum till det? Svaret är enkelt och klart: Ja det kan man!

Ta del av Annika Weman Widegårds berättelse och hur det gått till i Malmös projekt  för ökat brukarinflytande som hon själv lett.


Denna presentation gave vid en av de årliga användarkonferenserna för certifierade Fyrarummaranvändare.

I offentlig verksamhet har Förändringens fyra rum nått stort genomslag, både i förvaltningar och i verksamheter.
Alltsedan Förändringens fyra rum® började spridas genom certifieringsprogram och genom organisationslicenser har teorin, konceptet och dess analysinstrument kommit att användas i allt ökande omfattning såväl i privat näringsliv som i offentliga och federativa organisationer.

Fyrarummaren används i kommuner

Kommuner som Malmö, Helsingborg, Stockholm, Strängnäs, Gävle och Hagfors använder Förändringens fyra rum i varierande omfattning. Malmö närmar sig till exempel 20-talet certifierade användare. Torsby kommun har två år i rad haft lägst sjukfrånvaro av 290 kommuner. De har arbetat målmedvetet, långsiktigt och med bland annat Förändringens fyra rum. Läs mer!

Fyrarummaren används i landsting

Landsting som Västerbotten, Östergötland, Stockholm, Kronoberg och Västra Götaland har använt Fyrarummaren under lång tid och i de mest skiftande sammanhang – inte minst för att smörja systemet när man vill införa LEAN.

Fyrarummaren används i statliga verk och bolag

Ett flertal statliga verk och bolag har också använt den och är väldigt nöjda med effekterna. Den har också använts framgångsrikt i delar av Regeringskansliet.

Fyrarummaren används i skolor

Från Strängnäs kommun har Fyrarummaren i skolan exporterats, först till Finland och därefter till Australien, där den nu används i 20-talet skolor sedan ett drygt år. Nästan 100 skolor står i kö inför 2013. Skolutveckling med personalens, elevernas och familjernas involvering är fokuset. Resultatet blir oftast utpräglat ökande inlärningsresultat, minskande mobbning och mobbningstendenser, bättre socio-emotionellt klimat, bättre arbetsmiljö för pedagogerna med mera. Forskare från Swinburne University of Technology har studerat införandet i skolorna och effekterna har varit signifikanta.

Den volymmässigt största användningen inom offentlig sektor är dock fortfarande ”vanliga arbetsplatser”, som till exempel en kommunal förvaltning, en enhet på ett statligt verk, ett förband inom Försvarsmakten eller en klinik på ett sjukhus.

Vad kan Fyrarummaren åstadkomma i offentlig sektor?

Här är några exempel på resultat från verkligheten.

  • Fyrarummaren har underlättat införandet av LEAN.
  • Fyrarummaren gav en helt ny skjuts åt visionsarbetet, både i skapandet och i förankringsarbetet.
  • Ett mångårigt personalproblem som haft karaktären av varböld löstes upp på några timmar – med alla intressenter aktiva.
  • Över 300 personer i en kommunal förvaltning arbetar under en hel dag tillsammans med sin verksamhetsutveckling. Inga föreläsningar eller expertutlåtanden, bara konkret utvecklingsarbete.
  • ”Vi tjänar in massor av pengar och andra resurser genom att vi inte behöver anlita företagshälsovården så ofta. Folk mår helt enkelt bättre och löser de problem som uppkommer tillsammans med hjälp av Fyrarummaren.

Det är givetvis inte Fyrarummaren som åstadkommit allt detta – det är de chefer och medarbetare som använt den som åstadkommit allt från vardagsförbättringar till sådant som kan uppfattas som genomgripande och storskaliga förändringar.

Fyrarummaren har en avcensurerande effekt

I demokratiarbete, som ju all offentlig verksamhet i grund och botten är, har Fyrarummarens avcensurerande verkan en stärkande och trovärdighetshöjande effekt som kan vara svårt att uppnå på andra sätt – i vart fall inte i stor skala och på bred front.

Alla kan använda Fyrarummaren

Personal, chefer och ledare, nämnder, kommunstyrelser, regeringar, familjer, barn från cirka tre års ålder, skolklasser, pensionärer, idrottslag – ja, i princip alla sociala system oavsett utbildningsnivå, social status, kön, handikapp, sexuell läggning, religion, kultur osv. Och alla har faktiskt nytta av den. Ibland livsavgörande, ibland livskvalitetshöjande, ibland i problemlösningssituationer, ibland för att få hjälp att se världen som den är, ibland för krishantering, ibland för…

Det är bland annat detta som gör Fyrarummaren så unik. Tillgängligheten och mångsidigheten. Och det hopp den skänker.

Referenser?

Kontakta oss för referenser inom ditt verksamhetsområde!