Fyrarummaren används i konsultation

Du som ser det konsultativa inslaget i ditt yrke som att ge hjälp till självhjälp – du kan komma att ha stor nytta av Förändringens fyra rum®, kanske på sätt som du inte ens visste eller trodde existerade.

Två erfarna konsulter ger här sina perspektiv på Fyrarummarens användbarhet, den ena med bas i Sverige och den andra med bas i Australien:

 


Fyrarummaren med sin teoribildning, sina analysinstrument och modeller, sina verktyg och Steg-för-steg-guider – den är som klippt och skuren för att bokstavligen ge hjälp till självhjälp.

Innan du går vidare på den här sektionen – låt den Australiensiska organisationskonsulten Angela Scaffidi ge sin syn på hur Förändringens fyra rum påverkat hennes yrkesutövning och hennes klienter:

Angela har mer än 15 års erfarenhet erfarenhet från branschen varav en stor del inom McKinsey. Hon har verkligen ”hittat hem” – i, och med hjälp av, Fyrarummaren. Och det verkar de organisationer hon arbetar med också göra. De är både privata och offentliga, inklusive skolor.

Tänk om
människor, vilka som helst och var som helst på jorden, i vilka sociala system som helst, under din handledning, faktiskt själva skulle kunna konstruera innehållet i Fyrarummarteorin och börja använda den i sina liv – på mindre än tre timmar. Under enskild handledning, i mindre grupper eller flera hundra åt gången – och det bara fungerar. Utan en enda föreläsning och utan att ansvaret behöver vila på dig att förklara och exemplifiera, berätta historier eller underhålla.

Tänk om
du genom att bokstavligen ÖVERLÄMNA Fyrarummaren® till exempelvis en arbets- eller ledningsgrupp kunde ge dem möjligheten att gå från hopplöshet till genombrott på några timmar.

Eller genom att ÖVERLÄMNA Fyrarummaren till en familj hjälpa den att hantera sina egna och sitt gemensamma liv så att de omedelbart förstår och kan kommunicera sina behov. Och så att den upplevda livskvaliteten höjs omedelbart och blir bestående – för alla inblandade.

Eller att du i en coachingserie eller terapi kan, genom att ÖVERLÄMNA Fyrarummaren, ge en klient en psykologisk helikoptervy som ger henne eller honom möjlighet att leva sitt liv friare och självständigare med en ökad förmåga att manövrera sina nödvändiga beroenden mer produktivt. Eller som Claes Janssen uttryckt det så poetiskt: ”Att lära sig glidflyga på ångestens uppvindar”.

Tänk om
du genom att själv ta till dig Fyrarummaren skulle kunna möta dina klienter, kunder, brukare, elever eller chefer ännu mycket mer ”där de är” och genom det snabbare och enklare ge dem den hjälp till självhjälp de behöver.

Tänk om
det visar sig möjligt att verkligen åstadkomma detta och mycket mer på ett helt unikt och smått revolutionerande sätt – med Fyrarummarens pedagogiska hjälpmedel och dess Steg-för-steg-guider. Dessa har utvecklats och finslipats oavbrutet i närmare 40 år. Mer konsekvent under de senaste 20 och i direkt samarbete med upphovsmannen Claes Janssen.

Tänk om
det också visar sig att väldigt många av de plagiat, look-alikes och inspirationsföreläsningar med Fyrarummaren som grund och som förekommer på många håll – skapar mer skada än nytta?

Tänk om
det inte ens räcker med att läsa Claes Janssens böcker för att bli fullt kapabel att åstadkomma det som beskrivs på den här webbplatsen.

Och – tänk om
du genom att certifiera dig, på ett helt nytt och oerhört konkret sätt skulle kunna bidra till mänsklighetens utveckling – en grupp i taget, ett arbetsmöte i taget eller, faktiskt, när du ökat din skicklighet, arbeta med flera grupper samtidigt. Utan ”edutainment”, utan expertkonsultation i vanlig mening, utan konsultrapporter som lätt blir hyllvärmare, utan att ge order, greja med folk eller manipulera dem – utan tvärtom, genom att på några få timmar ÖVERLÄMNA hela verktygskitet till dem ge dem möjligheten att göra det som de kanske inte trodde var möjligt. Inte ditt eget kit utan precis det kit de behöver för att bättre hantera sin situation.

Om att göra skillnad
Delaktighet, alla intressenters ansvar för sin gemensamma framtid, högt i tak, långt till dörren, stark värdegrund, honnörsord, fantastiska visioner, mångkultur, mångfald, öppenhet, transparens, alla drar åt samma håll – ja listan över sånt som de flesta sociala system säger sig vilja. Tänk om det 1000-tals gånger visat sig att Fyrarummaren varit det som hjälpt människorna att göra skillnad.

Enkel utan att förenkla
Precis, Fyrarummaren är så tillgänglig och så mångsidig att den gör skillnad i praktiskt taget alla sociala system man kan tänka sig. Den yngsta användaren vi känner till hittills var tre år och åtta månader när han började – den äldsta 83.

From Hopelessness to Breaking Through
Av de fyra psykologiska tillstånd som Fyrarummaren beskriver hyllas i dagens västerländska värld egentligen bara ett, nämligen Inspirationen. Den eftersträvas och belönas i de flesta sammanhang. Fyrarummaren, som Claes Janssen skapat den och som forskningen ger belägg för, återupprättar Nöjdheten. Både individer och organisationer, ja alla sociala system, behöver mer Nöjdhetsfaktorer i sina liv, helt enkelt för att producera och överleva. Äkta Inspiration OCH genuin Nöjdhet är en kombination som inte nog kan eftersträvas.

Och inte nog med det – teorin OCH verkligheten visar att såväl Självcensur som Förvirring är nödvändiga inslag i mänskligt liv. Helt utan Självcensur skulle vi dö. Utan Förvirring skulle ingen förnyelse eller förändring kunna ske. Och Janssens forskning visar tillsammans med all empirisk erfarenhet att Fyrarummarens kanske främsta egenskap är att den ger människor en möjlighet att röra sig friare mellan dessa psykologiska tillstånd, att själv påverka rörelsen.
Utan att på ett klokt sätt kunna hantera Självcensur och Förvirring minskar chansen att kunna leva ett rikt och fullödigt liv såväl individuellt som organisatoriskt. Exemplen på detta finns överallt runt omkring oss och det finns många kända historiska exempel.

Fyrarummaren, ÖVERLÄMNAD enligt ”best practice” ökar både resultat OCH välbefinnande!

Efterfrågan ökar
Överallt ökar nu efterfrågan på Förändringens fyra rum. Det beror helt enkelt på att berättelser om dess omedelbara resultat och långsiktiga effekter sprids i allt vidare kretsar. Och allt fler efterfrågar originalet – best practice, alltså från ”Vad är det?” till ”Hur gör man?”, ”Hur gör man för att uppnå dessa effekter som folk talar om?

Även i offentlig upphandling i Sverige och internationellt efterfrågas den här kompetensen.

Och eftersom Fyrarummaren®, Förändringens fyra rum®, Four Rooms of Change® och Organisationsbarometern® alla är registrerade varumärken i många länder så får dessa varumärken helt enkelt inte användas kommersiellt av andra än av certifierade användare.

Här hittar du en förteckning över vilka som för närvarande är certifierade. Och här kan du ta del av hur det går till att bli certifierad.

Bli konkurrenskraftig du också!

  • Öka din förmåga att stödja dina kunder – certifiera dig på Fyrarummaren!
  • Certifiera dina HR-konsulter!
  • Certifiera projektledarna för de svåraste projekten med de trixigaste införandena!
  • Certifiera en grupp linjechefer som utifrån sina nyckelroller ska vara föregångare i stora förändringsprocesser över tid!
  • Och hjälp på det sättet dina kunder, interna eller externa, att själva bli mer konkurrenskraftiga, att öka sin kvalitet, att lösa sina problem, att…

Öppna certifieringsprogram
bedrivs regelbundet i Sverige, Finland, Australien samt på Balkan. Läs mer om certifiering här

Interna certifieringsprogram
Interna certifieringsprogram kan genomföras på beställning. Ofta sker då en anpassning till kundorganisationens verksamhet. Ibland kombineras detta med en företagslicens.

Några exempel på organisationer som genomfört interna certifieringsprogram på Förändringens fyra rum genom åren är

Lunds Stift

Malmö Stad

SISU Idrottsutbildarna

Strategihuset AB

UNICEF HQ i New York

Utvecklingspoolen AB