Fyrarummaren används i ideella organisationer

Fyrarummaren och idéburen verksamhet är ett vinnande team. Vi har sett mycket fina resultat i de organisationer som infört Förändringens fyra rum.

I de flesta former av idéburen verksamhet blir Fyrarummaren® som ett smörjmedel, ja rent av som en framkallningsvätska. Den hjälper den ideella organisationens personal och medlemmar att avtäcka, upptäcka, stärka och klargöra det som är viktigt. Och det som står i vägen.

Exempel på ideella organisationer som använder Fyrarummaren

Några exempel på idéburna organisationer som använt Fyrarummaren för sin verksamhets, sin personals och för sina medlemmars utveckling är:

  • Röda korset
  • Svenska kyrkan
  • Politiska partier
  • Biståndsorganisationer
  • Scoutorganisationer

Fyrarummaren förändrar Svenska kyrkan

Inom Svenska kyrkan används Fyrarummaren i allt fler stift. Varför? Jo, bland annat därför att Fyrarummaren i sig själv är värdeneutral – den konkurrerar inte med religionen utan tvärt om; den tycks kunna vara sammanbindande på flera sätt.

Så här förklarade en användare varför den smälter in så bra och lyckas göra så stor nytta:

”Den hjälper på ett otroligt fint sätt oss som pratar något professionellt språk och inte är religiösa att kommunicera med dem som talar kyrkiska. Innan hade vi jättesvårt att förstå varandra, särskilt i svåra, komplexa och konfliktfyllda frågor – men även till vardags.”

Fyrarummaren har hjälpt till i svåra processer som vid sammanslagning av församlingar, vid utvecklingsarbete i kanslier och inom församlingar.

Kontakt

Vill du veta mer om hur Förändringens fyra rum kan hjälpa till i ideella organisationer? Kontakta oss, så berättar vi mer.