Fyrarummaren med vuxna i skolan

Ända sedan 80-talet har Fyrarummaren använts med vuxna i skolan precis som på så många andra arbetsplatser i alla möjliga branscher. Lärarlag och ledningsgrupper har haft en enorm nytta av den i sitt dagliga arbete precis som på så många andra håll.

Det bara fungerar!

 

 

 

 

 

 

Här genomförs Organisationsbarometern inom ett strategiskt arbete för att slå samman fyra gymnasieskolor.