Barnens fyrarummare™

Barnens fyrarummare™ är ett koncept inom ramen för Förändringens fyra rum som bygger på samma vetenskapliga teoribildning och som, har det visat sig, ger möjligen ännu bättre resultat i klassrummen än vad Fyrarummaren för vuxna gör.

Ulla Janssen är upphovsman till Barnens fyrarummare. Hennes kreativa sätt att anpassa användningen till skolans värld har verkligen varit att ”tänka utanför boxen”.

Att arbeta med Barnens fyrarummare kräver att läraren är väl insatt i vuxenfyrarummaren, att hon eller han förstår och kan applicera teorin på sig själv, på sin omgivning och på till exempel skolsystemet.

Klassrumsbarometern

Analysverktyg och guider finns utformade för förskola, grundskola och eftergymnasial utbildning och högskola.

Några citat från klasser som arbetat med Barnens fyrarummare:

  • ”Åttan är svår eftersom det är sånt tryck på lärandet och att hitta vänner som ska hålla. Bland oss tjejer är det så mycket konflikter och så mycket drama så vi behöver verkligen Fyrarummaren för att klara åttan.”
  • ”När någon inte mår så bra så vet man ju det, man kan låta dem vara ifred om de behöver det.”
  • ”Fyrarummaren hjälper oss att hitta problemen mycket tidigare så vi hinner göra något åt dem innan det gått för långt.”

Läs mer i en artikel från dagstidningen The Australian om hur Fyrarummaren används i skolor i Australien (publicerades april 2012).

Vill du veta mer om Barnens fyrarummare?

Kontakta Bengt Lindström eller Drusilla Copeland.