I skolans värld

Fyrarummaren i skolan™
– helt osannolika resultat, på flera kontinenter!

Används i skolans alla vrår – i klassrummet, i lärarrummet, i ledningen, bland all personal och inte minst – i familjen.
Med enastående och bestående resultat!

 

Historien bakom Fyrarummaren i skolan™ (i sammandrag)

Det började år 2000. Ulla Janssen startade utvecklingsarbetet med klassrumstillämpning av Fyrarummaren. Det tog ett decennium från ax till limpa. Utropstecknen hopade sig. Det bara fungerade – i alla klassrum!

Samtidigt granskade Skolverket åtta mer eller mindre etablerade antimobbingprogram i ett stort pådraget forskningsprojekt – inget av dessa fyllde ens de mest basala kriterierna. Parallellt granskades användningen av Fyrarummaren i klassrummet i en särskild studie av Linköpings Universitet på Vasaskolan i Strängnäs där den utvecklats. Mycket signifikanta skillnader rapporterades mellan de klasser som använt Fyrarummaren och de som inte gjort det.

Frågan uppstod: Kan det vara så här bra?

Samtidigt adopteras Fyrarummaren i skolan™ av en skola strax norr om Helsingfors. I en miljö som kanske går att jämföra med Rinkeby, Rosengård eller Bergsjön.

Samtidigt ser Teacher’s Learning Network i Australien ljuset och bestämmer sig för att starta ett pilotprojekt. Projektet fick arbetsnamnet Four Rooms of Change in Schools Pilot Project

Med start i december 2010 har sex skolor i delstaten Victoria engagerat sig i ett pilotprojekt för att utforska  ”Four Rooms of Change in Schools Project”. Pilotprojektet har studerats och utvärderats av en grupp forskare från Swinburne University och Technology i Melbourne. En sammanfattning av resultaten har publicerats i kvartalsmagasinet från TLN – Teacher’s Learning Network – i april 2012. Resultaten är inte bara godtagbara eller bra – de är enastående!

Om man lägger forskningsresultaten till det som lärare, rektorer och elever rapporterar så uppstår frågan: ”Kan något vara så bra?” I skrivande stund står fler än 50 skolor i kö i Australien för att starta liknande projekt runt årsskiftet 2012/2013.

Här kan du välja några fördjupningar

Läs artikeln i The Age

Så här skriver den ansedda dagstidningen The Age om Fyrarummaren i skolan: On the board: learning emotional intelligence in class.

Några citat från personer som använt Fyrarummaren i skolan:

   • »Vi håller oss mer till det vi ska i våra diskussioner – håller mer fokus på vårt gemensamma uppdrag«
   • »Vi ska ju arbeta i arbetslag – först nu har vi ett verktyg som hjälper oss att göra det«
   • »Fyrarummaren hjälper oss att ge varandra återkoppling«
   • »Jag kan som rektor jobba mer systematiskt«
Intresserad av att överväga på vilket sätt Fyrarummaren i skolan™ skulle kunna vara meningsfullt för din skola eller din skolförvaltning?