I stora och medelstora företag

I storskaligt företagande uppnås enorma fördelar genom att Förändringens fyra rum tillför och genomsyrar verksamhetens alla grenar med en systemförståelse och ett språk som överbryggar – utan att släta ut – praktiskt taget alla olikheter i form av till exempel kultur, religion, språk, utbildningsnivå etcetera.

Samarbete blir både önskvärt och möjligt – även i riktigt svåra lägen.

Världens största användare av Fyrarummaren®, IKEA, hade omkring 130.000 anställda i hela världen år 2010. Enligt IKEAs egna uppgifter uppskattade man att omkring 80.000 av dessa använde Fyrarummaren mer eller mindre regelbundet – i samtal, i problemlösning, i kundrelationer, i ledningsarbete, i säljsituationer, i produktutveckling, på lagret, i arbetsmiljöarbetet, ja snart sagt i varje hörn av verksamheten. Och på alla kontinenter. Fyrarummaren sprids i varje ledarutvecklingsprogram i hela koncernen.

Varför undrar du säkert – varför har IKEA gjort en så stor sak av Förändringens fyra rum?

Jo – för att det fungerar överallt och för att det påverkar lönsamheten gynnsamt.

Och bäst av allt – du behöver inte vara störst i din bransch, eller ens marknadsledare i ditt segment för att dra stor nytta av Fyrarummaren. Den fungerar i alla typer av organisationer, ja överallt där ledningen vill ha personalens aktiva medverkan att utveckla och förbättra verksamheten och resultatet.