Fyrarummaren används i företag

Fyrarummaren används i alla typer av företag och branscher, små och stora, lokala och globala och på alla kontinenter.

Några har nyss börjat utforska och upptäcka fördelarna, andra har hållit på ett tag. Ytterligare andra har använt Fyrarummaren som affärsutvecklingsredskap på oerhört bred front i mer än 15 år.

IKEA har exempelvis genom ett företagsavtal använt Fyrarummaren i de flesta delar av sin verksamhet sedan 1996 och fortsätter att göra det. Därför att det fungerar överallt och för att det lönar sig. En annan organisation med nästan lika lång erfarenhet och som använt den av samma skäl som IKEA är Utah Transit Authority, Salt Lake Citys motsvarighet till Storstockholms Lokaltrafik.

Exemplen är många och de blir fler i takt med att användningen utvecklas och förfinas.

Fyrarummaren används till exempel…

 • För att möjliggöra införande av LEAN
 • I nystartade och innovativa organisationer
 • I mångfaldsarbete
 • I styrelsen
 • I ledningsgruppen
 • I projektgruppen och projektledningen
 • På tillväxtmarknader
 • I samband med uppköp och sammanslagningar
 • I riktigt komplexa och riskfyllda lägen
 • För att överbrygga kulturskillnader
 • Inom Global compact & CSR

Läs mer om hur Fyrarummaren kan användas i stora företag och organisationer