Fyrarummaren vid förändringsledning

Søren Holm är en av de mest erfarna Fyrarummaranvändarna. Han är senior coach och konsult med erfarenhet av arbete de flesta sammanhang i Sverige och internationellt.

En viktig erfarenhet som Søren och många andra har är att förändringsledning (naturligtvis) förutsätter förändringskompetens.

Vad är då förändringskompetens?

I den här korta videon ger Søren sin syn på

  • Vad menas med förändringskompetens?
  • Varför är det ofta svårt med förändringar?
  • Hur kan verktygen i förändringsarbetet se ut?