Var används Fyrarummaren?

Förändringens fyra rum har i decennier hjälpt – och fortsätter att hjälpa –hundratusentals människor och deras verksamheter att lyckas.

Metoden och analysinstrumenten fungerar i alla typer av företag och organisationer. På individ, grupp eller systemnivå.

Fyrarummaren används idag i över hela världen och finns översatt till ett stort antal språk.