Välkommen till Fyrarummaren® officiella webbplats

Välkommen till Fyrarummarens officiella webbplats.

Sajten drivs av innehavarna av världsrättigheterna till Förändringens fyra rum® och Fyrarummaren®.

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om någon aspekt av Fyrarummaren? Ta dig då in via någon av flikarna i menyn ovan.

Är du skeptisk?

Du är i så fall inte ensam. De som tvivlar på och aldrig har sett vare sig en psykologisk teori, en ledarskapsteori eller en fyrfältsmatris som verkligen fungerar blir allt fler i takt med att modeller med tre- eller fyrställiga bokstavskombinationer från de namnkunniga universiteten eller biltillverkarna står i kö för att sälja sina koncept under parollen – One size fits all.

Låt oss i så fall ställa några frågor till dig – de tar bara någon minut att besvara och du riskerar ingenting, utan kan möjligen vinna något. OK?

Testa din skepticism?

  • Tvivlar du också starkt på att det skulle kunna finnas någon psykologisk teoribildning,, eller ledarskapsteori,  baserad på grundforskning från 60- och 70-talen, som skulle kunna fungera i alla kulturer – även om du själv inte kommit i kontakt med någon sådan ännu?
  • Tvivlar du också starkt på att det skulle kunna finnas en väldigt användbar psykologisk teori som fungerar på livets alla områden – och i alla sociala system – för en och samma person?
  • Har du också ofta en stark känsla av att alla dessa fyrfältare som presenteras i alla möjliga sammanhang, alldeles oavsett namn och ursprung, har det gemensamt att de försöker pressa in alt möjligt från verkligheten i dem, vilket ju är omöjligt – och att de menar att det som visar sig inte passa in ska man helt enkelt bortse ifrån?
  • Tvivlar du också starkt på att samma väldigt praktiska vardagspsykologi skulle kunna fingera lika bra (men ibland på olika sätt och med olika fokus) i personers liv oavsett ålder (från cirka 3 år och utan gräns uppåt), oavsett utbildningsnivå, chefsnivå, lön, kön, sexuell läggning, språk, nationalitet, kultur, religion etcetera?
  • Och om du skulle möta en eller flera personer som med bestämdhet påstår att de själva använder en sådan teori/modell/väärdegrund – skulle du då antagligen tro att de var närmast religiösa, att de har skygglappar på eller kanske att de är naiva eller omogna – och därför avfärda tanken på att ta reda på mer?

Dina svar:

5 JA – 0 NEJ ?

Om du svarar JA på dessa fem frågor, ja då tror vi att du har en rejäl barriär mot att ens försöka ge Fyrarummaren en chans att visa vad den går för, vilken nytta den skulle kunna göra för dig eller de dina. Samtidigt – om du är chef, ledare eller på annat sätt ansvarig för människors och verksamhets utveckling, även en familjs eller dina eller andras barn – ja då är vi intill visshet gränsande säkra på att du och den utveckling du ansvarar för löper stor risk att skadas helt i onödan – oavsiktligt och kanske också helt överraskande. Du behöver verkligen Fyrarummaren som försäkring mot en del risker du tar. Till kontaktsidan

1-4 JA – 1-4 NEJ ?

Ju fler NEJ du svarar på dessa fem frågor, desto större är möjligheten att du redan stött på eller använder Förändringens fyra rum eller någon annan teoribildning eller modell som du upplever väldigt praktisk. Om du inte redan är professionell användare av Fyrarummaren så skulle du kunna ha utbyte av att titta närmare på den – i synnerhet om du har ett yrke där du på ett eller annat sätt har en påverkan på andra människors utveckling vare sig du finns i ett företag, i en organisation eller om du är lärare eller rektor till exempel. Eller chef för ett världsomspännande företag. Titta in på sajten genom menyerna ovan, be oss om referenser som ligger verksamhetsmässigt nära dina ansvarsområden eller prenumerera på nyhetsbrevet. Till kontaktsidan

0 JA – 5 NEJ

Enligt vår erfarenhet är du lite ovanlig, du tycks vara väldigt öppen för nya intryck, kanske till och med sökande efter något som borde finnas men som du inte funnit än. Vi vill väldigt gärna få kontakt med dig för att höra mer om hur du tänker och om vi kan ha något gemensamt. Till kontaktsidan

Ett litet och alldeles riskfritt nästa steg?

Har du blivit bara lite nyfiken – ta då sju minuter av ditt liv och ta del av den här videon som spelades in vid Fyrarummarens Användarmöte år 2013 och där Eva Rye och Paul Nordström beskriver en skeptisk chefs och en lika skeptisk och luttrad organisations första tre års kontakter med Fyrarummaren. ”Den är som mjukglass en varm sommardag för en riktig skeptiker” som någon uttryckte det. Organisationen är nu inne på sitt fjärde år med Fyrarummaren.

En riktig skeptiker möter Fyrarummaren

Den här sajten innehåller väldigt mycket information, fler än 250 sidor. Se om du hittar din väg genom menyerna högst upp, genom sökfältet till höger – eller helt enkelt genom att kontakta någon av oss på kontaktsidan

Du kan också söka dig fram geografiskt till någon användare som finns nära eller relativt nära dig eller kanske hitta någon som du redan känner. Certifierade användare och personer som nu genomgår certifieringsprogrammet hittar du genom att följa den här länken. Du kan söka på olika sätt, bland annat länsvis.