Välkommen till frukostmöte om Fyrarummaren i skolan

Vasaskolan i Strängnäs studiebesök från Australien

Förändringens fyra rum i skolan är ett helt koncept för skolutveckling på stark vetenskaplig grund. Välkommen till en presentation med frukost.

Förbättringarna i skolorna är mätbara! Utöver de skolor som själva har använt Förändringens fyra rum® så har Linköpings Universitet och Swinburne University of Technology i Australien gjort studier på vad som hänt med skolor som infört Fyrarummaren. Alla med resultat som pekar i samma riktning. Efter tre månader är skillnaden påtaglig för alla – ofta kommer förändringen avsevärt snabbare.

Fyrarummaren fungerar i alla åldrar – från förskola till gymnasium och högskola

Här berättar rektor Ann-Charlotte ”Lotti” Eriksson om varför hon valde att införa Fyrarummaren i sina två nya skolenheter under läsåret 2013-14. Sedan dess har andelen elever som upplever trygghet och trivsel ökat från 88 till 94 procent.

Välkommen till ett kostnadsfritt frukostmöte

Kom och ta del av hur Fyrarummaren kan hjälpa dig att skapa bättre förutsättningar för elever, elever med särskilda behov, lärare, skolledning, elevhälsoteam och familjer.

  • Vi presenterar forskning på hur vi som individer upplever verkligheten olika – och dess konsekvenser vid utveckling och förändring och hur dessa olikheter kan hanteras så att lärandet blir bättre, liksom arbetsmiljön – enkelt och konkret.
  • Vi kommer även att presentera resultat och effekter ni kan uppnå i er skolorganisation med hjälp av Fyrarummaren.
  • Ta del av hur man enkelt kan ge alla elever och vuxna i en skola en möjlighet att delta i skapandet av den arbets- och lärmiljö som är tillräckligt bra för alla som vistas där, för att alla ska kunna få mer av sina behov tillgodosedda – att helt enkelt skapa mer meningsfullt lärande.
Göteborg Datum:
Tid:
Plats:
26/9  samt  6/10.
08.00 – 10.00.
Mässans gata 18, våning 5.
Ingång invid (t v om) Svenska mässan
Växjö Datum:
Tid:
Plats:
22/10   samt   11/11
08.00 – 10.00.
Wennerbergsgatan 2, Växjö.
Stockholm Datum:
Tid:Plats:
30/9  samt  31/10
30/9   kl 08.00 – 10.00   och   15.00 – 17.00
samt 31/10  kl 08.00 – 10.00
Fyrarummaren AB, Drottninggatan 55.

Anmälan till frukostmöte

Anmäl dig till frukostmötet om Fyrarummaren i skolan.

Vill du lära dig ännu mer om Fyrarummaren i skolan? Gå på workshop!

Välkommen till en heldag om Fyrarummaren i skolan. Lär känna Förändringens fyra rum är en workshop som ger dig en rejäl djupdykning i metoden och verktygen.

  • Öka dina möjligheter att skapa förbättrat samarbete, effektivitet, arbets- och lärmiljö i skolan.
  • Lär känna konceptet Fyrarummaren – teorin, modellen, analysinstrumenten och verktygen.
  • Ta del av den verkliga nyttoeffekten genom att prova på Introduktion till Fyrarummaren och Organisationsbarometern – två helt unika utvecklingshjälpmedel. Såväl individuella som organisatoriska behov blir tydliga liksom vad som behöver göras
  • Få en överblick över de applikationer som utvecklats speciellt för klassrums- och skolanvändning och som engagerar både vuxna och elever. Detta får mycket positiva effekter – inte minst att eleverna kan ta mycket större ansvar för sin egen inlärning.
Göteborg Datum:
Tid:
Plats:Pris:
17/10
09.00 – 16.00.
Mässans gata 18, våning 5.
Ingång invid (t v om) Svenska mässan
1.950:- + moms.
Inkluderar Lunch och dokumentation
Växjö Datum:
Tid:
Plats:
Pris:
21/10
09.00 – 16.00.
Wennerbergsgatan 2, Växjö.
1.950:- + moms.
Inkluderar Lunch och dokumentation
Stockholm Datum:
Tid:
Plats:
Pris:
24/10
09.00 – 16.00
Fyrarummaren AB, Drottninggatan 55.
1.950:- + moms.
Inkluderar Lunch och dokumentation

Anmälan till workshop

Anmäl dig till Lär-känna-workshop om Fyrarummaren i skolan.

Mer om Fyrarummaren i skolan

Förändringens fyra rum är en teori om förändring, om hur vi människor och organisationer reagerar i kris och utveckling. Under stress och tryck utifrån och i vardagslag. Teorin tillkom i mitten av sjuttiotalet som en av de mest praktiskt användbara teorierna på organisations- och ledarskapsområdet.

Vill du veta mer om Fyrarummaren i skolan?