Välkommen till extra certifieringstillfälle!

Programmet för den extra certifieringsdagen påminner om etapp 3, det vill säga erfarenhetsutbyte och vid behov tillskott av fördjupad teori eller specialiserad erfarenhet. Rent praktiskt ska du ha genomfört följande användningar av de tre basinstrumenten:

 • Introduktion till Fyrarummaren: Två individuella genomföranden och två i grupp.
 • Personlig dialektik med Outsiderskalan: Två individuella genomföranden och två i grupp.
 • Organisationsbarometern inklusive endera Introduktionen eller dialektiken: Två realistiska arbetsgrupper eller motsvarande och två individuella.

För att den här dagen ska vara så meningsfull som möjligt skulle vi vilja att du svarar på följande frågor. Det hjälper oss att planera programmet!

Frågor inför extra certifieringen

  INTRODUKTION TILL FYRARUMMAREN - Hur många individuella resp gruppanvändningar har du gjort? Berätta gärna något om antal personer, var och när de genomfördes och hur du tyckte det gick!

  ORGANISATIONSBAROMETERN - Hur många individuella resp gruppanvändningar har du gjort? Berätta gärna något om antal personer, var och när de genomfördes och hur du tyckte det gick!

  PERSONLIG DIALEKTIK - Hur många individuella resp gruppanvändningar har du gjort? Berätta gärna något om antal personer, var och när de genomfördes och hur du tyckte det gick!

  Vad tycker du var höjdpunkter, spännande, speciellt bra från dina genomföranden?

  Vad tycker du var svårt eller problematiskt?

  Har du frågor och funderingar som du vill ta upp?

  Ditt namn

  Din epost