Upphandling och varumärkesskydd

Snabba fakta

Registrerade och skyddade varumärken är:

Förändringens fyra rum®

Fyrarummaren®

Four Rooms of Change®

Organisationsbarometern®

Organizational Barometer®

samt Fyrarummarens officiella logga

 

 

 

 

Endast certifierade användare och företag med organisationslicens har tillsammans med innehavare av lands- eller regionlicenser, rätt att använda Fyrarummarens® varumärken eller dess koncept, teorier, modeller, analysinstrument, verktyg och annat material i kommersiellt syfte.

Detta gäller även skolor, universitet och högskolor samt all offentlig och ideell verksamhet.

Ovan nämnda innehavare av rättigheter har skriftligt avtal med A&L Partners AB.