Regeringens prioriterade områden inom arbetsmiljöutbildning

Regeringen gör en stor satsning på Arbetsmiljö fram till och med 2018 med ett antal prioriterade områden, utbildningar och åtgärder.  Här följer exempel på arbetsmiljöutbildningar som vi kan få stöd för. Utbildningarna kan också vara distansutbildningar via webb.

 1. Förebygga hot och våld på jobbet
 2. SAM i praktiken
 3. Samverkan och förändringsarbete – påbyggnadsutbildning
 4. Arbetsmiljö för chefer – att planera och leda arbetsmiljöarbetet
 5. Riskbedömning
 6. Kemiska hälsorisker
 7. Arbetslivsinriktad rehabilitering
 8. Skiftarbete och hälsa
 9. Friskfaktorer i arbetslivet
 10. Krishantering – avlastningssamtal
 11. Öppet kontor – om att inreda och arbeta tillsammans
 12. Utveckla arbetsklimatet – handledarutbildning för chefer och arbetsledare
 13. Säkerhetskultur
 14. Vidareutbildning för skyddsombud/arbetsmiljöombud (regionala och huvudskyddsombud)
 15. Fysiska och psykiska belastningsfaktorer
 16. Hot och våld i arbetslivet
 17. Chefens arbetsmiljöansvar
 18. Psykosocial arbetsmiljö
 19. Riskbruk i arbetslivet
 20. Grundläggande arbetsmiljöutbildning för chefer

Läs mer om regeringens satsning här!

Tillbaka till Fyrarummaren