Torsdag 31 augusti

Torsdag 31 augusti, ur programmet

Vi räknar med att årets Användarkonferens  kommer att bli välbesökt och planerar för mellan 50 och 100 deltagare.

Tid: Konferensen öppnar onsdag den 30/8 kl 13.00. Registrering från kl 12.00. Konferensen avslutas fredag den 1/9 kl 13.00
Plats: Bryggarsalen, Brygghuset, Norrtullsgatan 12N, Stockholm.
Program Dag 2: Nedan ser du huvudattraktionerna


Utforska fler av Fyrarummarens möjligheter – och ev begränsningar – tillsammans med andra användare och deras gäster.

På torsdagen är den första timmen för oss medlemmar. Kl 10 välkomnar vi gäster!

Under dagen arbetar vi ”i stationer” – särskilt arrangerade mötesplatser på olika teman för presentationer, samtal, breddning och fördjupning.

Avsikten är enkel och tydlig: att inspirera till idéer, reflexion, lärande och utveckling.

 

Hör gärna av dig med idéer till områden att fördjupa sig i!

Mötesplatser – eller ”stationer” som är under planering för närvarande:

  • Feedback | Hur kan vi med hjälp av Fyrarummarens instrument arbeta med feedback, individuellt och i grupp. Exempel på goda och mindre lyckade försök.
  • Ja-/Nej-konflikten | De olika livsförhållningssätten. Personlighetsvariabeln Censurvän – Outsider som Claes Janssen upptäckte. Ja-/Nej-syntesen – kärt barn har många namn. Fördjupning av hur vi beskriver den och varför.
  • Fyrarummaren i IT miljö | Kanske ett av samtidens mest samhällspåverkande teknikområden. Så kan Fyrarummaren göra skillnad.
  • Skolan | Det är ingen överdrift att säga att det är här som grunden för framtiden läggs. Och Fyrarummaren förändrar skolan – ett klassrum i taget. kan Vad händer med Fyrarummaren i klassrummet och i skolan? Rapport från Skolprojektet och den senaste implementeringen.
  • Integrationen | Integrationens betydelse kan knappast överskattas. Så förstår vi den och så arbetar vi med den – själva och med dem vi överlämnar Fyrarummaren till. Fördjupning och erfarenhetsutbyte.
  • Att sticka ut på sociala medier  | I Fyrarummarteamet på Drottninggatan arbetar vi nu intensivt med att stärka Fyrarummarens profil och varumärke på framför allt LinkedIn och Facebook. Under sommaren och inför Användarkonferensen kommer skillnaden att märkas allt tydligare. Frågan på den här mötesplatsen är hur vi 300+ aktiva användare, i Sverige och internationellt, kan hjälpas åt att ”sticka ut”, att märkas – på ett nytt sätt som gör att var och en kan dra mer nytta av det.
  • Fler kommer……….

Och igen – hör gärna av dig med idéer till områden att fördjupa sig i! Du behöver inte vara färdigtänkt…

Dagen börjar 09.00 och pågår till 18.00. Gäster anländer 10.00. Gemensam middag 18.30.


Gå vidare till:

Program Dag 1, onsdag den 30/8   –> klicka här
Program Dag 3, fredag den 1/9   –> klicka här

Tillbaka