Torsdag 25 augusti

Registrering och konferensstart

Vi startar med deltagarnas viktiga frågor. Metod: Open Space Technology.

t15os

Ämnen för Open Space

t14rst

Några grupper dokumenterade på blädder

t16

t18

t20

t21

t23

Att införa Fyrarummaren – inget quick fix!

AB Germa är ett relativt litet företag i en högt specialiserad bransch som bygger sin verksamhet på långsiktiga kundrelationer, utvecklar två nya produkter per år och växer med 10% årligen, minst.
Björn Holmqvist, VD och Patrik Thornström, Produktionschef, berättar historien om hur Fyrarummaren implementerats i verksamheten och hur det påverkat produktion och resultat. En av de viktigaste lärdomarna handlade om tidens betydelse för att lyckas. Paul Nordström som varit och fortfarande är deras konsult medverkar.
Läs mer
t-germa

Bearbetning i tvärgrupper och reflexioner i plenum

t

Introduktion av dagens stationer:

På så många sätt kan Fyrarummaren också användas…

stationer

Några stationer dokumenterade på blädder

t17

t22

t34

t24

t32

Station prissättning
Så här glada blev vi när vi avcensurerade det svåra ämnet arvoden och prissättning!

grupp-arvoden

t31

t25

t26

t28

t29

t30
t1

Middag

Vid dagens slut serverades en god, vacker och vällagad måltid.

t5

Tillbaka