Skolutveckling

Den senaste utvecklingen i Finland och Australien ger vid handen att Fyrarummaren i skolan™ är så mycket mer kapabel än att vara ytterligare ett antimobbingprogram. Nästan alla skolledare och skolledningsgrupper som nu arbetat med Four Rooms in Schools™ ser nu på införandet som ett ganska oväntat skolutvecklingsprojekt – och inte som ”just another anti-bullying-program.

Här några bilder från den tvådagars Fyrarummarworkshop som inledde pilotprojektet i Australien i december 2010. Här samlades sju ledningsgrupper från olika skolor för att titta in i Fyrarummarens skafferi av möjligheter. Detta för att kunna ta ställning till om de ville delta i det ettåriga pilotprojektet.

Alla utom en skola valde att gå in i projektet och samtliga som då gick in har nu utökat Fyrarummarverksamheten på sin skola till att omfatta hela eller större delen av skolan.