Välkommen till Fyrarummaren i skolan!

Du som är intresserad av hur man utvecklar lärandet och klimatet i klassrummet med hjälp av Fyrarummaren, välkommen på  informationstillfälle FREDAGEN DEN 21 APRIL i Stockholm!

Workshop om Fyrarummaren i skolan

Vi visar och berättar om hur Fyrarummaren® hjälper elever, lärare, hälsoteam och skolledning att skapa bättre lärande och mer lugn i klassrummet med en metod som barn, ungdomar och vuxna har nytta av i alla delar av livet.

 • Erfarenheter från skolor
 • Forskning och metoder
 • Hur gör man?
 • Delta på studiebesök till en aktiv skola

Ta del av hur man enkelt kan ge alla elever och vuxna en möjlighet att skapa en arbets- och lärmiljö som gör att fler får sina behov tillgodosedda och mer meningsfullt lärande. Och hur mobbingtendenserna dramatiskt minskar redan efter kort tids användning.

Nästa möte sker i Fyrarummarens lokaler på Drottninggatan 55 i Stockholm mellan 14 och 16. Efter mötet kan du stanna kvar och få tillfälle att ställa frågor eller anmäla dig till studiebesök på en skola som arbetar med Fyrarummaren.

Jag anmäler mig till informationsmöte om Fyrarummaren i skolan!

  Ditt namn (obligatoriskt)

  Datum (obligatoriskt)

  Din epost (obligatoriskt)

  Arbetsplats

  Adress

  Telefon

  Ditt meddelande