Så säger eleverna om Fyrarummaren

Eleverna är huvudpersonerna i klassrummet och det är för dem skolan finns till. Därför samlade den här skolan in elevernas synpunkter inför beslut om att gå vidare efter det första läsåret med Fyrarummaren.

Här kan du ta del av vad samtliga 107 elever i årskurserna 2 – 5 ansåg om Förändringens fyra rum efter ett knappt läsårs användning i sina klassrum. Skolan heter Sacred Heart och ligger i de västra förorterna av Sydney i delstaten New South Wales i Australien.

Efter att ha intervjuat 100-tals elever i tjugotalet skolor i Sverige, Finland och Australien så vågar vi påstå att dessa kommentarer utgör ett väldigt representativt urval. Precis så här brukar det låta. Originaldokumentet heter  Sacred Heart Student Comments, All Classes 2013 och är i princip ordagrannt översatt från engelska till svenska. Enkäten genomfördes i månadsskiftet november/december 2013.

Här är entrén till Sacred Heart

Sacred Heart 8_14 DSC_2494
Sacred Heart 8_14 DSC_2496

Här kommer först de två femteklasserna där det hade pågått en hel massa problem året innan och en större grupp kallades av både elever och lärare för ”the Angry Boys” och de var näst intill okontrolerbara inte bara i sin egen klass utan störde hela skolans verksamhet. Att inget annat hjälpt fast man prövat mycket var ett av skälen till att man började använda The Four Rooms of Change i klassrummen i alla klasser.

Det störiga beteendet och praktiskt taget allt group-think mattades av och var i huvudsak borta efter tre-fyra månader. Då hade de tidigare gruppande eleverna börjat individualisera sig på ett mycket mera moget sätt.

Vi tror att den här bakgrundsbeskrivningen kan göra det så mycket mer intressant att läsa framför allt femteklassarnas utvärderingar.

Vi önskar dig spännande läsning.

Elevenkät, klass 5-1

Fråga 1)  På vilka sätt har Förändringens Fyra Rum hjälpt dig under året?

Fyrarummaren har hjälpt mig att förstå att det är OK att uttrycka och kommunicera hur jag känner mig.

Förra året, närhelst någon gjorde mig arg eller ledsen, skrek jag antingen tillbaks eller höll inne med mina känslor. Nu uttrycker jag mina känslor mycket lugnare och på ett vettigare sätt.

Förändringens Fyra Rum hjälpte mig att förstå att det är OK att uttrycka mina känslor och att kommunicera hur människor mår.

Den hjälper barn att förändra sina känslor och att försöka vara positiv.

Förändringens Fyra Rum hjälpte mig att bli mer förstående mot personer som jag inte leker med så mycket och den påminner mig om tänka på andras känslor.

Förändringens Fyra Rum har hjälpt mig att förstå hur jag känner mig och hur mina vänner känner sig.

Nu när jag vet hur mina kompisar mår kan jag försöka hjälpa mina kompisar och de kan även hjälpa mig.

Förändringens Fyra Rum har hjälpt mig bli medveten om andras känslor.

Den hjälpte mig under årskurs  5 och hur alla under årskurs 6 kan tänka på hur andra mår.

Programmet Förändringens Fyra Rum har hjälpt mig att bli en bättre person.

Den har hjälpt mig, att bli mer öppen med mina kompisar och att vara mer medveten om mina känslor varje dag.

Jag har lärt mig vara medveten om andras känslor och att respektera dem.

Programmet Förändringens Fyra Rum hjälpte mig att lära om de olika känslor människor kan ha.

Den hjälpte mig också förstå hur mina kompisar känner sig.

Programmet Förändringens Fyra Rum hjälpte mig förstå hur jag mår och hur mina kompisar mår.

När jag inte gjorde Förändringens Fyra Rum förstod jag aldrig riktigt hur jag kände mig förrän efter Förändringens Fyra Rum. Jag har börjat uttrycka hur jag mår.

Förändringens Fyra Rum hjälpte mig känna mig mer säker på att dela mina känslor med andra.

Förra året var jag inte så säker på mina känslor men i år visar jag alltid säkerhet inför mina kompisar.

Programmet Förändringens Fyra Rum har hjälpt mig förstå hur jag känner mig och hur mina kompisar känner sig.

När jag leker med mina kompisar eller pratar med dem kan jag känna mig mer säker att prata med dem.

Programmet Förändringens Fyra Rum hjälpte mig uttrycka mina känslor. Innan dess trodde jag att det inte var viktigt att uttrycka känslor nu vet jag att det är viktigt.

Programmet Förändringens Fyra Rum hjälpte mig att bli mer medveten om andras känslor och att hjälpa dem att lugna ner sig.

Förändringens Fyra Rum hjälpte mig att uttrycka mina känslor, för ibland vet jag inte hur.

Förändringens Fyra Rum hjälpte mig att uttrycka mina känslor. Innan vi hade Fyrarummaren berättade jag inte för andra om mina känslor jag höll dem för mig själv.

Programmet Förändringens Fyra Rum hjälpte mig att förstå att det är OK att uttrycka och kommunicera hur jag känner mig.

När jag visar mina känslor, vill mina kompisar ta hand om mig när jag är arg.

När jag visade mina känslor i årskurs 4 brydde sig ingen om mina känslor dom bara gick iväg.

Förändringens Fyra Rum hjälpte mig att bli mer medveten om andra.

Ibland när jag känner mig utanför tror jag att jag är den enda som går igenom det men nu vet jag att jag inte är ensam.

När jag först lärde mig om Fyrarummaren kändes det normalt att uttrycka mina känslor till barnen runtom mig, jag gjorde det och det gjorde mina kompisar också.

Förändringens Fyra Rum hjälpte mig att förstå de olika känslor människor kan ha.

Den hjäpte mig att uttrycka mina känslor.

Jag uttryckte sällan mina känslor förut, men nu lär jag mig att uttrycka mina känslor.

Förändringens Fyra Rum hjälpte mig i år att respektera andra barns känslor.

När jag var i årskurs 1 hade jag inga kompisar men sen Förändringens Fyra Rum känner jag mig glad att jag har kompisar.

Förändringens Fyra Rum hjälpte mig att förstå hur mina kompisar mår.

Den hjälpte mig förstå mina kompisar och hur jag ska  bete mig mot dem.

Förändringens Fyra Rum hjälpte mig att förstå  att det är OK att uttrycka och säga hur vi mår att det är OK att vara glad eller ledsen.

Fråga 2a)  Finns det något med den som du INTE tyckte om ?

Nej, jag tyckte alla aktiviter funkade för att få mig att förstå alla känslor jag kände och vad andra kände.

Nej det finns inget jag inte gillade.

Jag tycker det här programmet är perfekt för barn som tycker det är svårt att uttrycka sina känslor.

Jag tyckte inte om delen när vi behövde dela med oss av våra känslor därför den fick mig att känna mig obekväm. Men jag har lärt mig att det  är viktigt att säga hur man känner sig och inte hålla saker inom sig.

Nej, jag tycker varje aktivitet vi har gjort har hjälpt mig att bättre förstå Förändringens Fyra Rum.

Jag tyckte inte om namnet Förändringens Fyra Rum.

Jag tyckte om allt med det här programmet.

Jag skulle vilja ändra på att sätta upp en pjäs eller show om känslor.

Jag skulle inte ändra på något i programmet.

Nej jag skulle inte ändra programmet.

Nej jag skulle inte ändra någonting i det här programmet.

Nej jag skulle inte ändra någonting i programmet.

Nej, det finns inget att förändra; det är bra som det är.

Jag skulle velat se en pjäs om känslor.

Jag skulle inte ändra på något i det.

Jag skulle inte ändra på något i det; det hjälpte mig att känna igen andra personers känslor.

Jag skulle vilja lägga till böcker med mer action.

Nej jag skulle inte på något eftersom jag bara vill följa programmet.

Det finns inget jag skulle vilja ändra på i programmet.

Det var svårt att helt förstå barometern.

Jag skulle vilja lägga till att när vi gör det här att vi skulle prata med de yngre barnen och dela vad vi lärt med dem.

Göra aktiviter med de den yngre årskurserna.

NEJ!

Fråga 2b)  Vad skulle du vilja förändra med den?

Jag skulle inte förändra någonting.

Ingenting, jag skulle inte ändra på något.

Ingenting.

Jag skulle inte ändra på något i Förändringens Fyra Rum.

Jag skulle ändra på namnet, som är Förändringens Fyra Rum.

Jag skulle inte ändra på något i det här programmet.

Jag skulle vilja ändra på att lägga till en pjäs eller show om känslor.

Jag skulle inte ändra på något i programmet.

Nej jag skulle inte ändra det här programmet.

Nej, jag skulle inte ändra någonting i det här programmet.

Nej jag skulle inte ändra något i programmet.

Nej, det finns inget att förändra; det är bra som det är.

Jag skulle velat se en pjäs om känslor.

Jag skulle inte ändra på något i det.

Jag skulle inte ändra på något; det hjälpte mig att känna igen andra personers känslor.

Jag skulle lägga till fler böcker med mer action.

Nej, jag skulle inte ändra något jag bara vill följa programmet.

Det finns inget jag vill ändra på i programmet.

Det var svårt att helt förstå barometern.

Jag skulle vilja lägga till att när vi gör det här att vi borde prata med de yngre barnen och dela med oss vad vi vet till dem.

Göra aktiviteter med de yngre årskurserna.

NEJ!

Fråga 3)  Vilken klass (årskurs) passar den för? Ringa in ett

 Klass 5-1Klass 5-2
År 3 – 6lllll llllllll llll
År 5 & 6lll
F – 6lllll lllll llllllll lllll lll
  Ja att varje klass och årskurs skulle få pröva det där programmet eftersom det hjälper lärare och elever förstå sina egna och andras känslor.Jag tycker att från K-6 så skulle alla uttrycka hur de mår ledsen, ilska,snäll ochFörändringens Fyra Rum passar för årskurserna 3-6 eftersom de förstår mer och kan utveckla fler känslor.Jag tycker att alla årskurser i Primary School (=låg- & mellanstadiet) borde ha det här programmet.Eftersom de andra årskurserna inte helt kan förstå sina känslor.Jag vill verkligen att andra människor gör det eftersom det kan göra människor glada och de kommer också tycka om det.Jag tycker så eftersom jag tror att varje årskurs förtjänar att delta in Fyrarummaren.Jag tycker så eftersom förskoleklassen, årskurs 1 och kanske årskurs 2 blir galna av Fyrarummaren.Förändringens Fyra Rum passar för årskurserna 3-6 eftersom de kommer lära sig mer o mer nästa år.

Fråga 4)  Finns det något du skulle vilja tillägga om Förändringens Fyra Rum?

Nej hela vägen ner till aktiviteterna som gavs var enligt min mening effektiva.

Jag skulle vilja säga att Förändringens Fyra Rum har hjälpt mig genom året och jag önskar att det fortsätter. Tack utan er skulle jag inte kunna uttrycka mina känslor.

Det är ett bra program eftersom det hjälper oss förstå våra känslor.

Nej, jag tycker allt är bra.

Jag tycker verkligen om Förändringens Fyra Rums program eftersom det verkligen hjälper våra förhållanden med andra.

Nej, jag har inget annat att tillägga.

Nej, det finns inget mer jag skulle vilja skriva om Fyrarummaren.

Jag skulle vilja säga att den aktivitet jag tycker bäst om i Fyrarummaren är kortspelet.

Jag tyckte verkligen om spelen and att läsa böcker om känslor.

Jag önskar att programmet hade börjat förra året.

Nej, det finns inget jag skulle vilja lägga till om det.

Jag tycker om när vi läser böcker om känslor.

Inte alls.

Jag tror att Förändringens Fyra Rum är ett toppenprogram eftersom det förra året var många personer som var rädda att visa sina känslor.

Förändringens Fyra Rum har hjälpt mig jättemycket.

När jag var i årskurs 4 uttryckte jag inte mina känslor. Tack så mycket!

Det är överlag ett bra program och det borde få fortsätta.

Det jag gillade med Förändringens Fyra Rum var när hela klassen spelade kortspelet.

Det finns inget annat jag skulle vilja säga om Förändringens Fyra Rum.

Nej, jag har inget att säga.

Jag tyckte om när vi ändrade magneterna eftersom det hjälpte mig att förklara när jag var arg och mina kompisar kunde komma upp till mig för att muntra upp mig.

Jag tycker om aktiviteterna när vi fick sätta namn på Förändingens Fyra Rum.

Jag tycker det hjälper till att ansluta andra saker med känslor.

Förändringens Fyra Rum har gjort skillnad eftersom vi kan muntra upp varandra om vi är ledsna och känner oss utanför.

Jag älskar Förändringens Fyra Rum!

Elevenkät, klass 5-2

Fråga 1)  På vilka sätt har Förändringens Fyra Rum hjälpt dig under året?

Förändringens Fyra Rum hjälper mig att uttrycka mina känslor och utveckla empati för andra, när de lider.

Förändringens Fyra Rum gav mig förtroende att gå upp till en person och fråga dem hur de mår och det hjälpte mig förstå andras känslor och hur känslor förändras under dagen.

Förändringens Fyra Rum har hjälpt mig mycket under året inte bara med mina känslor och andras känslor men det har också hjälpt mig i mitt arbete.

Förändringens Fyra Rum är ett jättebra sätt för mig att uttrycka mina känslor utan att behöva prata med någon om jag inte vill.

Förändringens Fyra Rum har hjälpt mig att uttrycka mina känslor i ord när jag gör mina andra skoluppgifter.

Förändringens Fyra Rum har hjälpt mig att uttrycka mina känslor utan att behöva visa ILSKA.

Jag kan uppmuntra andra att flytta sina magneter till de två övre rummen.

Förändringens Fyra Rum har hjälpt mig uttrycka min känslor till andra det här året.

Jag vet hur mina kompisar mår så jag kan muntra upp dem.

Förändringens Fyra Rum hjälpte mig genom att låta mig känna mig säker när jag uttrycker mina känslor utan att bli nervös.

Den har också hjälpt mig se och förstå vad mina klasskompisar och lärare känner.

Förändringens Fyra Rum har hjälpt mig det här året genom att lära mig uttrycka mina känslor och utveckla empati för andra.

Jag lärde mig nya känsloord, som jag kunde använda i många andra ämnen.

Förändringens Fyra Rum hjälpte mig uttrycka mina känslor och lärde mig hur man visar empati för andra.

Jag lärde mig att jag kunde uppleva många känslor under dagen.

Förändringens Fyra Rum har hjälpt mig att vara säker och modig nog att prata om mina känslor med mina kompisar.

Den hjälpte mig uttrycka mina känslor.

Den hjälpte mig också att vara snäll mot andra människor runt mig i skolan och utanför skolan.

Det hjälpte mig att uppmuntra människor att vara glada istället för att vara ledsna.

Den hjälpte mig också uttrycka min känsla på många olika sätt.

Förändringens Fyra Rum hjälpte mig uttrycka mina känslor.

Människor kunde se hur jag mått när jag satt min magnet i rummet, som förklarade mina känslor för tillfället.

Förändringens Fyra Rum hjälpte mig visa empati för andra and se hur mina klasskompisar kände och jag kunde muntra upp dem.

Förändringens Fyra Rum hjälpte mig det här året att visa empati för andra.

En annan sak är att Fyrarummaren har hjälpt mig bli säkrare på att visa känslor för andra personer.

Förändringens Fyra Rum har hjälpt mig uttrycka mina känslor lättare.

Den har uppmuntrat mig att prata med människor om hur de mår.

Den har också hjälpt mig i mina ämnen genom att lära mig nya ord och låta mig använda dessa nya ord i mitt dagliga språk.

Förändringens Fyra Rum hjälpte mig lägga märke till andras känslor att uttrycka mina känslor till andra människor, den uppmuntrade mig att hjälpa/uppmuntra de som är på dåligt humör och att ha empati.

Förändringens Fyra Rum hjälpte mig med andra ämnen, som engelska speciellt när jag skriver berättelser.

Förändringens Fyra Rum har hjälpt mig uttrycka min känslor för andra.

Förändringens Fyra Rum har också hjälpt mig se hur andra mår och att stödja dem så de kan vara glada.

Förändringens Fyra Rum kan uppmuntra människor göra skillnad i någons liv och också bli vän med andra genom att hjälpa dem när de har det dåligt.

Förändringens Fyra Rum hjälpte mig att bli mer lugn varje dag.

Den har också hjälpt mig hjälpa fler personer: jag försökte även bli vän med personer jag hatar.

Förändringens Fyra Rum gjorde stor skillnad för mig.

Systemet hjälpte mig komma ihåg att jag borde hjälpa människor.

Förändringens Fyra Rum hjälpte mig utveckla säkerhet i att dela med mig av mina känslor.

Den har också hjälp mig bli en bättre kompis för om jag vet att mina vänner är upprörda så kan jag muntra upp dem.

Förändringens Fyra Rum har det här året hjälpt mig bli mer säker på att prata med mina kompisar om mina känslor and att uppmuntra mina kompisar att prata med andra människor om sina egna känslor.

I början visste jag inte att känslor kunde förändras men när jag lärt mig om Fyrarummaren visste jag att allas känslor kunde ändras under en dag.

Förändringens Fyra Rum har hjälpt mig att möta och få nya vänner och när jag jobbar kan jag ändra mina känslor på tavlan.

När jag är hemma så kan jag berätta för mina kompisar vad jag känner när jag inte vet hur jag ska göra mina läxor. Jag kan ringa en kompis.

Förändringens Fyra Rum har hjälpt mig eftersom jag kan uttrycka mina känslor utan att behöva berätta för alla eller bli nervös.

Jag kan också kolla om klasskompisarna är arga eller ledsna.

Förändringens Fyra Rum har hjälp mig förstå andra personers känslor och om de är ledsna.

Jag kan hjälpa dem bli glada och lyckliga igen.

Förändringens Fyra Rum hjälpte mig det här året att hjälpa andra när de känner sig nere.

Förändringens Fyra Rum har också hjälpt mig förstå mer om känslor.

Förändringens Fyra Rum hjälpte mig det här året  genom att hjälpa mig förstå allas känslor och också mina känslor.

Den hjälpte mig att göra något när någons känslor är brustna.

Den hjälpte mig att uttrycka mina känslor och se in i mig själv.

Fråga 2a)  Finns det något med den som du INTE tyckte om ?

 Nej, jag tyckte om allt med Förändringens Fyra Rum.

Det finns ingenting med Förändringens Fyra Rum som jag inte gillade eftersom den var toppen och jag är säker på att alla andra kommer känna likadant.

Nej, det finns inget i hela världen jag skulle vilja förändra med det.

Jag tycker att Förändringens Fyra Rum är en dålig grej eftersom folk inte tycker om att visa hur de känner.

Nej, jag tyckte Förändringens Fyra Rum var en bra idé.

Jag tycker Förändringens Fyra Rum var en toppenidé och jag gillade allt med den.

Den grej jag inte gillar med programmet är att ibland känner jag att jag vill vara i två rum samtidigt. Kanske ha extra rum.

NEJ! Jag tycker om hur det har hjälp oss alla att visa och uttrycka vad vi känner under dagen.

Nej, jag gillar Förändringens Fyra Rum jättemycket; jag älskar det!

Den grej jag inte gillar med förändringens Fyra Rum är att det behövs fler rum.

Jag älskar allt med Förändringens Fyra Rum.

Programmet är toppen och det fanns inget med det som jag inte gillade.

Nej, allt med Förändringens Fyra Rum är bra.

Det finns inget som jag inte gillade med det.

Ja, det finns personer som vill göra dig glad men jag vill inte att de ska muntra upp mig.

Det finns inget jag inte tyckte om med Förändringens Fyra Rum.

Det fins inget jag inte tycker om med Förändringens Fyra Rum.

Nej för någon kan hjälpa mig när jag är ledsen.

Det finns inget jag inte tyckte om med Förändringens Fyra Rum.

Det finns inget jag inte tyckte om med Förändringens Fyra Rum.

Jag tycker att Förändringens Fyra Rum är ett jättebra sätt att uttrycka vad man känner. Jag tycker inte att det ska förändras.

Jag gillade allt med det.

Det fanns inga problem med det.

Fråga 2b)  Vad skulle du vilja förändra med den?

Jag skulle inte förändra något med Förändringens Fyra Rum eftersom det är en toppenbra idé.

Det finns inget jag tycker borde ändras på.

Nej det finns inget jag vill ändra på.

Jag skulle inte ändra på något med Förändringens Fyra Rum.

Jag skulle inte ändra på något med Förändringens Fyra Rum.

Kanske ha några fler rum.

Jag skulle inte ändra på något.

Jag skulle inte ändra på något med Förändringens Fyra Rum.

Jag skulle ändra på rummen eftersom det behövdes fler så att andra kan uttrycka andra känslor. Jag undrar om detta går in i tornet och situationer.

Det finns inget jag vill ändra på.

Jag tror inte jag vill ändra på någonting.

Jag tror inte Förändringens Fyra Rum behöver förändras.

Jag skulle inte ändra på Förändringens Fyra Rum.

Jag skulle verkligen vilja ändra på att bara läraren kunde välja någon att göra någon lugn.

Jag skulle inte ändra på något.

Det finns inget i programmet att ändra på eftersom Förändringens Fyra Rum är perfekt för mig.

Jag skulle inte ändra någonting.

Det finns inget jag vill förändra med Förändringens Fyra Rum.

Det finns inget jag skulle vilja förändra med det.

Fråga 3)  Vilken klass (årskurs) passar den för? Ringa in ett

 Klass 5-1Klass 5-2
År 3 – 6lllll llllllll llll
År 5 & 6lll
F – 6lllll lllll llllllll lllll llll
  Jag tycker att varje klass och årskurs borde få testa det här programmet eftersom det hjälper lärare och elever att förstå sina egna och andras känslor.Jag tycker alla från K-6 borde uttryckah ur det känner sig ledsen, ilska snäll ochFörändringens Fyra Rum passar för årskurs 3-6 eftersom de skulle förstå mer om det och kan utveckla fler känslor.Jag tycker alla årskurser på låg- & mellanstadiet (Primary School) skulle ha det här programmet.Eftersom de andra årskurserna inte kommer förstå sina känslor på rätt sätt.Jag vill verkligen att andra personer ska göra det eftersom det hjälper människor bli glada och de kommer gilla det också.Jag tycker så eftersom jag tror att varje årskurs förtjänar att delta i Förändringens Fyra Rum.Jag tycker så eftersom Förändringens Fyra Rum kanske gör att förskolan, årskurs 1 och kanske årskurs 3 blir galna.Förändringens Fyra Rum passar för årskurserna 3-6 eftersom de kommer att lära sig mer o mer nästa år.

Fråga 4)  Finns det något du skulle vilja tillägga om Förändringens Fyra Rum?

Förändringens Fyra Rum hjälpte mig att uppmärksamma människors känslor när de är ledsna.

Förändringens Fyra Rum hjälpte mig att göra något åt andra människors känslor.

Ja det finns det – Förändringens Fyra Rum är ett lysande sätt för mig att förstå mina kollegors/klasskompisars känslor och hur jag kan muntra upp dem.

Det har också utvecklat min säkerhet i att gå upp till någon och fråga om de är OK eftersom de är i de två rum som inte är de glada rummen.

Det hjälper mig förstå att känslor kan förändras under en dag, att de kan ha fler än bara en känsla under dagen.

Jag skulle även verkligen tycka om att vi gjorde detta i årskurs 6.

Det har hjälpt mig att vara snäll mot personerna runt omkring mig.

Du kan uppmuntra människor att känna sig som om att allt är på topp.

Det vore toppen om vi gjorde det här nästa år.

Förändringens Fyra Rum är en toppenidé eftersom alla får veta hur de andra mår.

Förändringens Fyra Rum är en toppenidé och jag skulle vilja fortsätta det här programmet eftersom jag tycker om att flytta min magnet och ser hur andra personer mår.

Jag kan hjälpa elever i framförallt de två nedre rummen att må bättre.

Mest av allt har jag lärt mig att människors känslor kan förändras varje minut under dagen.

Förändringens Fyra Rum har också hjälpt mig förstå förändringen i människors känslor under dagen.

Det har hjälpt mig att vara säker när jag visar mina känslor för klasskompisar och lärare.

Jag tycker att Förändringens Fyra Rum är toppen eftersom det hjälpte när jag kände mig ledsen, arg och glad.

Jag kunde visa hur jag kände mig.

Jag älskar Förändringens Fyra Rum!

Det hjälpte mig förstå att vi kan uttrycka våra känslor på många sätt.

Det hjälpte mig hjälpa andra att bli gladare.

Jag hoppas att vi har det nästa år.

Jag skulle vilja säga att det var toppen att lära sig om Förändringens Fyra Rum och att jag skulle göra det igen nästa år.

Jag skulle gilla att det fanns fler rum för att uttrycka olika känslor istället för de 4 huvudrummen.

Det hjälpte mig förstå andras känslor under en dag.

Jag vill verkligen ha Fyrarummaren i årskurs 6.

Förändringens Fyra Rum är toppenidé för skolan.

Förändringens Fyra Rum hjälpte mig att göra något när andra var upprörda.

Jag tyckte synd om de som var lite blyga att uttrycka sina känslor.

Förändringens Fyra Rum har hjälpt mig så mycket med mina känslor och  jag vill verkligen ha det nästa år och jag är säker på att andra känner likadant.

Jag vill att Fyrarummaren ska fortsätta nästa år.

Jag vill att Fyrarummaren forsätter till nästa år.

Jag tycker verkligen om Förändringens Fyra Rum eftersom det förändrade mitt liv genom att göra mig lugn.

Jag skulle vilja fortsätta med Fyrarummaren under årskurs 6.

Nästa år när jag går i årskurs 6 skulle jag vilja ha Fyrarummaren i min klass.

Jag vill inte säga något mer och tack för at ni läste min Förändringens Fyra Rum-sida.

Jag skulle vilja säga att jag vill ha Fyrarummaren i min årskurs 6 klass nästa år.

Förändringens Fyra Rum är verkligen kul och jag skulle vilja ha den i årskurs 6.

Jag tycker att Förändringens Fyra Rum är ett toppenbra sätt att uttrycka sina känslor.

Förändringens Fyra Rum är en jättebra grej för alla så jag vill ha den igen nästa år.

Elevenkät, klass 4-2

Fråga 1)  På vilka sätt har Förändringens Fyra Rum hjälpt dig under året?

Den hjälpte mig inte ALLS eftersom det bara är att flytta magneter.

Förändringens Fyra Rum hjälpte mig inte ALLS eftersom det bara var att flytta magneter.

Förändringens Fyra Rum hjälpte mig så att jag kunde få personer att bli glada och muntra upp dem när de är ledsna.

Förändringens Fyra Rum hjälpte mig mig uttrycka mina känslor och jag kan se hur min kompis mår. Det var en toppenidé så jag vet när mina kompis behöver tröst.

Sättet som Förändringens Fyra Rum hjälpte mig på det här året var att låta mig uttrycka min känslor och den hjälpte mig också att se mina kompisars känslor.

Förändringens Fyra Rum hjälpte mig mig verkligen. Den hjälpte mig visa mina känslor för alla.

Förändringens Fyra Rum hjälpte mig det här året genom att hjälpa mig uttrycka mina känslor och den berättade för människor att inte störa mig när jag inte mår så bra.

Förändringens Fyra Rum hjälpte mig under året genom att hjälpa andra och att vara snäll mot dem.

Förändringens Fyra Rum hjälpte mig genom att visa mina känslor till alla.

Förändringens Fyra Rum hjälpte mig under året genom att visa hur andra människor känner som att jag kan trösta dem. Den hjälpte mig också att visa mina känslor.

Förändringens Fyra Rum hjälpte mig under året genom att visa mina känslor och sinnesstämningar utåt.

Jag tycker om hur den visar mina sinnesstämningar och känslor.

Förändringens Fyra Rum hjälpte mig att under året visa mina känslor så de andra vet när de ska göra mig glad. Och får mig att veta att många personer runtom mig är ledsna så att jag kan dela med dem.

Förändringens Fyra Rum hjälper mig eftersom den hjälper mig uttrycka mina känslor och jag kan se mina klasskompisars känslor och om de är glada eller ledsna.

De fyra Rummen har hjälpt mig genom att ge mig en magnet för att visa hur jag mår och mina uttryck.

Förändringens Fyra Rum har hjälpt mig genom att visa hur jag visade mina känslor.

Förändringens Fyra Rum hjälpte mig under året därför den hjälper mig uttrycka mina känslor och veta hur mina kompisar mår.

Förändringens Fyra Rum hjälpte mig därför den hjälpte mig uttrycka mina känslor och gjorde så att jag förstår hur mina kompisar mår.

Förändringens Fyra rum hjälpte mig se hur andra mår.

Förändringens Fyra Rum hjälper mig må bra.

Förändringens Fyra Rum hjälpte mig uttrycka mina känslor och se mina kompisars känslor så att jag kan trösta dem.

Förändringens Fyra Rum hjälpte mig uttrycka mina känslor och visa mina känslor.

Förändringens Fyra Rum hjälpte mig under året att visa mina känslor för människor.

Förändringens Fyra Rum hjälpte mig genom att visa mina kompisar hur jag mår.

Jag tycker om Förändringens Fyra Rum eftersom när jag gjorde något åt mina känsla och jag kan lägga mitt namn i Förändringens Fyra Rum som jag är glad, ledsen eller något sådant.

Fråga 2a)  Finns det något med den som du INTE tyckte om ?

Om det bara är magneter som rör sig så är jag nöjd med hur det är.

Nej, jag tycker om hur De Fyra Rummen fungerar.

Det fanns ingenting med den som jag inte tyckte om.

Jag tycker om allting med Förändringens Fyra Rum.

Det finns inget jag jag ogillade med Förändringens Fyra Rum, jag gillar den som den är.

Jag tyckte inte om när människor störde mig när jag sa till dem att jag inte behöver någon hjälp.

Ingenting är fel med den.

Jag tyckte inte om när andra människor rörde min magnet. Jag tyckte inte om när andra människor fråga mig frågor.

Nej.

Ja. Jag tyckte inte om när andra knuffade bort min magnet ibland och lämnade den där de tappat den.

Jag tycker inte om när människor knuffar bort mitt namn.

Jag tycker inte om hur andra människor frågar mig varför jag känner mig ledsen.

Nej, därför jag tycker om den därför den hjälper mig med mina känslor varje dag.

Jag tycker om den som den är.

Jag tycker inte om när jag var upprörd och människor frågade mig vad som hände.

Ibland tycker jag inte om att uttrycka mina känslor med Förändringens Fyra Rum framför hela klassen.

Nej, därför den visar hur andra mår och vi kan muntra upp personen som är ledsen.

Ibland när jag är ledsen pratar ingen med mig.

Ja, jag tyckte inte om när andra frågade: ”varför är du så ledsen?”

Det fanns inget jag inte tyckte om med Förändringens Fyra Rum.

Det finns inget jag inte tycker om med Förändringens Fyra Rum därför vi kan berätta för männinskor hur vi mår och andra kan hjälpa oss.

Jag tycker bara om den. Jag tror inte jag hatade någonting med den. Eftersom jag tycker om att känna mig glad och de andra 3 rummen också!

Fråga 2b)  Vad skulle du vilja förändra med den?

Nej, den är inte så dålig.

Jag skulle inte förändra någonting av Förändringens Fyra Rum.

Jag tycker om Förändringens Fyra Rum som den är.

Jag tycker om den som den är.

Det finns Ingenting jag inte tycker om med Förändringens Fyra Rum.

Jag tycker om hur Förändringens Fyra Rum är – som den är.

Förändringens Fyra Rum är toppen som den är nu.

Jag vill inte förändra någonting.

Jag tycker om Förändringens Fyra Rum som den är.

Nej jag skulle inte förändra någonting med den för jag tycker om den som den är.

Nej, jag tycker om den som den är, inga förändringar.

Jag skulle ändra den till Respekt för Förändring.

Jag tycker om den som den är och skulle inte ändra någonting.

Jag skulle vilja ha några olika uttryck på tavlan.

Jag skulle inte förändra Förändringens Fyra Rum.

Jag tycker om att Förändringens Fyra Rum är precis som den är.

Jag skulle ändra på Förändringens Fyra Rum genom att lägga till en ruta som man sätter sin magnet i när man inte vill uttrycka sina känslor.

Jag skulle inte vilja förändra någonting med Förändringens Fyra Rum.

Jag skulle faktiskt inte vilja förändra någonting.

Jag tycker om Förändringens Fyra Rum som den är.

Jag skulle inte ändra någonting.

Jag skulle inte ändra någonting eftersom Förändringens Fyra Rum kan berätta för människor om våra känslor. Jag tror inte jag skulle förändra den, eftersom den var helt perfekt för mig.

 

Fråga 3)  Vilken klass (årskurs) passar den för? Ringa in ett

 4-2 
År 3 – 6 lllll lllll lll 
År 5 & 6 l 
F – 6 lllll lllll l 
   

Fråga 4)  Finns det något du skulle vilja tilläga om Förändringens Fyra Rum?

Nej.

Jag tycker om den därför att den hjälper mig uttrycka mina känslor till alla.

Det finns inget jag skulle vilja säga.

Jag skulle vilja säga att Förändringens Fyra Rum är toppen för alla. När jag har en dålig dag gör mina kompisar mig glad.

Nej.

Jag tycker om hur mina vänner visar sina sinnesstämningar och känslor på tavlan.

Förändringens Fyra Rum är verkligen bra på att visa alla hur jag mår det är därför jag tycker om den.

Jag tycker om hur vi är tillåtna att ändra den närhelst vi vill och vart jag sätter min magnet.

Förändringens Fyra Rum är ett mycket bra sätt att uttrycka våra känslor på inför andra.

Nej, det finns finns ingenting jag skulle vilja tillägga till Förändringens Fyra Rum.

Ja, jag tycker om Förändringens Fyra Rum.

Förändringens Fyra Rum är bra för eleverna att visa sina känslor.

Det finns inget jag skulle vilja tillägga till Förändringens Fyra Rum.

Vill bara säga, Fyrarummaren hjälpte mig visa min känsla och vad som är speciellt är – Jag kan visa mitt ansikte precis som mitt hjärta känner sig.

Elevenkät, klass 3-3 

Fråga 1)  På vilka sätt har Förändringens Fyra Rum hjälpt dig under året?

Förändringens Fyra Rum har hjälpt mig uttrycka mina känslor för andra under året.

Förändringens Fyra Rum hjälpte oss med våra känslor som att vara glad eller förvirrad.

Sinnesrörelsen av din känsla och någon annan, personen som känner sig ledsen och den andra personen som är glad sida kan göra den andra personen kan muntra up dem.

Att uttrycka mina känslor till andra människor.

De förändrar våra känslor hela tiden.

Den hjälpte mig genom att inte bli avundsjuk på andra människor.

Förändringens Fyra Rum hjälper mig eftersom om jag var glad så satte jag min magnet på glad och alla vet att jag är glad idag.

Förändringens Fyra Rum hjälper mig  när jag är ledsen, glad och stolt.

Förändringens Fyra Rum hjälper oss se andra människors känslor och vad som gjorde dem glada eller ledsna.

Den hjälpte mig att komma i kontakt med mina känslor.

Den hjälpte mig tänka och visa hur det känns och berätta för människor.

Förändringens Fyra Rum hjälpte mig genom att visa andra människor hur jag känner.

Förändringens Fyra Rum hjälper mig i år eftersom andra människor kan se mina känslor och de kan vara snälla mot mig.

Förändringens Fyra Rum berättar hur vi känner varje dag.

Den hjälpte mig genom att berätta människors känslor.

Förändringens Fyra Rum hjälper mig att inte bli arg.

Den hjälper mig visa hur jag känner utan att säga det.

När jag är ledsen kommer människor för att få mig känna mig bättre.

Fråga 2a)  Finns det något med den som du INTE tyckte om ?

Det var något dåligt med den som jag inte tyckte om var att jag såg många personer ändra den vid fel tidpunkter.

Jaa, en liten grej.

Jag tyckte inte om när någon annan person härmar en.

Uttryckens ansikten.

Jag tycker om allt med den.

Nej, för jag tyckte om den.

Att om jag sätter min magnet på en känsla så sätter alltid någon annan sin på samma känsla som jag.

Nej, jag älskar den.

Till mindre känsla.

Jag tyckte inte om magneten för den var alldeles för simpel.

Nej, det finns inget ni kan göra som jag inte gillar.

Nej, det fanns inget jag inte tyckte om.

Nej.

Jag tyckte inte om den eftersom om du är upprörd så måste du berätta personerna i din klass vad som hände.

Jag tyckte inte om den eftersom man alltid måste ändra den.

Nej, det är bra.

Nej, ingenting.

Fråga 2b)  Vad skulle du vilja förändra med den?

För att ändra den så skulle jag be läraren att be någon hålla utkik.

I vill förändra ansiktena därför dessa är inte så bra.

Ingenting.

Gör ansiktena mer verkliga.

Ämnena.

Ingenting.

Att om någon sätter den på en känsla så kan inte andra personer sätta den på samma känsla.

Iag skulle vilja ändra så när du är glad så kan du sätta på din magnet.

Bakgrunden.

Bakgrunden.

Ingenting, den är toppen.

Ingenting alls, jag gillar hur den fungerar.

Ingenting.

Man kan ha den på sina små whiteboards.

Iag skulle vilja förändra utseendet på Förändringens Fyra Rum.

Ingenting.

Fler känslor.

Fråga 3)  Vilken klass (årskurs) passar den för? Ringa in ett

 2-23-3
År 3 – 6 lll lllll lllll lllll lll
År 5 & 6 lllll ll l
F – 6 lllll l
   

 

Fråga 4)  Finns det något du skulle vilja tillägga om Förändringens Fyra Rum?

Förändringens Fyra Rum är att bra sätt att visa hur man känner.

Nej tack.

Ja, varje gång man ändrar (sin magnet) så förändras ens känslor också.

Ja, jag skulle vilja säga att Förändringens Fyra Rum har hjälpt hela klassen att uttrycka sina känslor.

Ja, Förändringens Fyra Rum är bra för barn runtom i världen och jag tror det blir toppen i framtiden.

Nej.

Förändringens Fyra Rum kanske inte passar för Förskolan (0-klass)

Nej.

Den hjälper dig hjälpa människor när något händer.

Den hjälpte människor att prata med varandra.

Nej, det duger bra för mig. Ingenting speciellt. Det är OK.

Ja, den får en också att må bra.

I vår klass hade alla magneter på whiteboard-tavlan.

Nej.

Jag tycker den är bra eftersom jag kan visa hur jag känner utan att berätta för någon.

Det behövs mer känslor och ansikten.

Elevenkät, klass 2-2

Fråga 1)  På vilka sätt har Förändringens Fyra Rum hjälpt dig under året?

Att vara glad.

Den får mig att må bättre.

Den gjorde ingenting.

Den hjälpte mig att bli snäll mot alla.

Jag tycker verkligen om Förändringens Fyra Rum eftersom den gör mig glad.

Nej, men den fick mig att känna mig glad.

Den hjälpte mig att förstå känslor.

Förändringens Fyra Rum hjälper mig att vara glad och att vara vänlig.

Den hjälpte mig att vara snäll.

Den var mycket bra, den gjorde mig glad.

Den hjälper till att berätta för andra människor hur jag känner så de inte är dumma mot mig.

Förändringens Fyra Rum hjälpte mig med mina känslor.

Det gick mycket bra.

Den hjälpte mig förstå hur jag känner.

Fråga 2a)  Finns det något med den som du INTE tyckte om ?

Jag tyckte inte om det ledsna.

Jag tyckte inte om när någon ändrade min magnet.

NEJ.

Den hjälpte mig inte särskilt mycket.

Jag tycker inte om den lite grann eftersom mina kompisar hela tiden flyttar mitt namn.

NEJ.

Nej, men jag tyckte mycket om den!

Nej.

Nej.

Nej.

Nej tack.

Nej, ingenting.

Jag tycker inte om eftersom andra barn håller på – flyttar min magnet.

Ingenting.

Nej.

Nej, eftersom jag tycker om allting där.

Fråga 2b)  Vad skulle du vilja förändra med den?

Att placera mitt ansikte på glad

Jag skulle berätta för läraren och få ordning på det här.

Jag vill förändra rummen.

Ingenting.

Ingenting.

Nej.

Den var bra.

Att göra mer känslor i den.

Jag skulle ändra den för jag vill inte ingenting ledset.

Fråga 3)  Vilken klass (årskurs) passar den för? Ringa in ett

 2-23-3
År 3 – 6 lll lllll lllll lllll lll
År 5 & 6 lllll ll l
F – 6 lllll l
   

Fråga 4)  Finns det något du skulle vilja tillägga om Förändringens Fyra Rum?

Jag tycker inte om ledset, olyckligt och upprörd.

Jag tycker om Förändringens Fyra Rum därför att jag kan flytta min magnet till hur jag känner mig.

NEJ.

Nej.

Nej, men tack! =)

Det är bra att ha den då den låter er veta hur barn mår.

Ja, varför har vi Förändringens Fyra Rum och jag älskar Förändringens Fyra Rum. =)

Nej.

Nej, tack.

Nej.

Vi hoppas att dessa elever med sina reflexioner har bidragit till en ökad upplyst förståelse för vad Fyrarummaren kan åstadkomma i en skola och hur det arbetet uppfattas av eleverna. Här nedan kommer en liten bildkavalkad från våra besök på Sacred Heart med några kommentarer.

Bilder från Sacred Heart

Några interiörer från Fyrarummarklasser på Sacred Heart Catholic School i Sydney. Bilderna är från augusti respektive december 2013.

Rektor Margaret Hogan (i mitten), tillsammans med Kate Chinner (t v) från TLN, Teachers Learning Network besöker ett av klassrummen där Förändringens fyra rum – The Four Rooms of Change – använts varje dag i snart ett läsår.

Sacred Heart 8_14 DSC_2509

En av klasserna som använder The Four Rooms of Change varje dag. Den här skolan har en mycket stor andel invandrade elever, mestadels från Vietnam.

Sacred Heart 8_14 DSC_2512

Exempel på Fyrarummarinredning i ett av klassrummen

Sacred Heart 8_14 DSC_2514

En annan Fyrarummare

Sacred Heart 8_14 DSC_2521
Sacred Heart 8_14 DSC_2530
Sacred Heart 8_14 DSC_2558
Sacred Heart 12_14 DSC_4024
Sacred Heart 12_14 DSC_4025
Sacred Heart 12_14 DSC_4041

Hrä pågår lärarutbildning på klassrumstillämpningen av Fyrarummaren på Sacred Heart i Sydney i december 2013. Mike Cook, distributör av Fyrarummaren i Australien till vänster. Drusilla Copeland, A&L Partners i förgrunden.

Vi önskar Sacred Hearts elever, lärare, skolledning och förstås elevernas anhöriga lycka till i framtiden med The Four Rooms of Change.

Kontakta Drusilla Copeland eller Bengt Lindström om du vill ha mer information eller få referenser till denna eller andra skolor.