Workshop med Siv Boalt Boëthius

Ny chans att möta Siv Boalt Boëthius
– som medverkade på årets Användarkonferens på temat:

Siv BB

”Medvetna och omedvetna skeenden i organisationer – så påverkar de oss när vi arbetar professionellt.”

Efter önskemål från många användare bjuder vi nu in till en fortsättning och fördjupning!

Välkommen att möta Siv igen med korta föreläsningar och mycket dialog samt bearbetning med tydliga kopplingar till Fyrarummaren och de sammanhang som vi som Fyrarummaranvändare verkar i.

Vill du veta mer om Siv kan du följa den här länken där du bland annat kan se en video där Siv mottar Stora Psykologpriset.

Både du som deltog i höstas och du som inte mött Siv tidigare kommer att ha utbyte av workshopen. Vi lägger en bas under förmiddagen och breddar och fördjupar på eftermiddagen. Planering pågår – mer detaljerat program kommer närmare genomförandet.

Ta gärna med en gäst –  någon där du förutser att ni båda kan komma att ha nytta av att ha deltagit tillsammans.

Datum:  6 april i Stockholm
Tid:        10.00 – 16.00
Pris:      1 225:- + moms för dig som medlem i Fyrarummarens Användarforum. Lunch, fika och dokumentation ingår.

Pris för gäst: För att du ska kunna erbjuda en för dig betydelsefull person att delta tillsammans med dig så ger vi ett särdeles bra pris för detta. Gästen betalar endast 995:- + moms.

Förberedelser: För att gästen ska komma tillräckligt väl förberedd vill vi att du som bjuder in tar på dig att genomföra endera Introduktion till Fyrarummaren eller Personlig dialektik med Outsiderskalan före workshopen. Vi bjuder på det material du behöver för detta.

Undrar du över något – kontakta Bengt Lindström!

Jag anmäler mig till workshop med Siv Boalt Boethius

  Ditt namn

  Din epost

  Jag tar med mig en gäst

  Namn

  Min gästs kontaktuppgifter

  Meddelande - kommentar