Förändringens fyra rum i Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM

Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM)
Den här 120 cm långa banderollen beskriver hur arbetsmiljö- och verksamhetsutvecklingen steg för steg vävs ihop systematiskt och långsiktigt med oanad delaktighet och kraftfullhet. Flera organisationer arbetar redan så här!

Kan man använda Förändringens fyra rum för att förbättra sina insatser inom Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM? Mycket tyder på det.

En arbetsgrupp har tittat närmare på hur man med hjälp av Organisationsbarometern kan genomföra systematiskt och långsiktigt hållbart arbete med såväl arbetsmiljö som verksamhet – integrerat.

Sammanfattningsvis har gruppen kommit fram till att en av de största vinsterna med att använda Förändringens fyra rum är att man med hjälp av Organisationsbarometern kan samordna ett stort antal insatser som annars ofta sker på olika håll inom verksamheten. Det är snabbt, bra och lönsamt.

Forskning vid Lunds universitet

Tillämpad forskning om medarbetarundersökningar – som ibland kallas för anonyma enkäter – har bedrivits på Lunds universitet i flera år. På Fyrarummarens användarkonferens fick vi ta del av det omfattande materialet där det visar sig  att de har stora och återkommande brister. Det gäller till exempel låg delaktighet, otydliga resultat och inte minst chefer som blir uthängda med små eller inga möjligheter att påverka processen. Från Lunds universitet medverkade Peter Svensson, docent i företagsekonomi. En video med Peter Svensson på det här temat kan du se här.

Medarbetarundersökningar vs Organisationsbarometern

Vid jämförelse visade det sig tydligt att Fyrarummaren och Organisationsbarometern motverkar de flesta av dessa svagheter och negativa effekter. Inte minst för att alla faktiskt är delaktiga, var och ens röst blir hörd och beaktad, analys och bearbetning sker öppet och i direkt samarbete mellan berörda. Handlingsplaner utformas och förankras direkt. Arbetet kan påbörjas direkt och utan några som helst fördröjningar. Både personal och ledning kan dessutom jämföra data såväl som resultat över tid – konkret och systematiskt.

Vill du veta mer om hur Förändringens fyra rum kan hjälpa dig med Systematiskt arbetsmiljöarbete?

Kontakta oss idag, så kan vi berätta mer om hur du får mer ut av dina insatser inom Systematiskt arbetsmiljöarbete.