Fyrarummaren i systematiskt arbetsmiljöarbete

Den här 120 cm långa banderollen beskriver hur arbetsmiljö- och verksamhetsutvecklingen steg för steg vävs ihop systematiskt och långsiktigt med oanad delaktighet och kraftfullhet. Flera organisationer arbetar redan så här!

Under våren har en arbetsgrupp tittat närmare på hur man med hjälp av Organisationsbarometern kan genomföra systematiskt och långsiktigt hållbart arbete med såväl arbetsmiljö som verksamhet – integrerat

 

Sammanfattningsvis har gruppen kommit fram till att en av de största vinsterna med att använda Fyrarummaren är att man med hjälp av Organisationsbarometern kan samordna ett stort antal insatser som annars ofta sker på olika håll inom verksamheten. Det är snabbt, bra och lönsamt.

Forskning vid Lunds Universitet
Tillämpad forskning om medarbetarundersökningar – som ibland kallas för anonyma enkäter – har bedrivits på Lunds Universitet i flera år. På konferensen fick vi ta del av det omfattande materialet där det visar sig  att de har stora och återkommande brister. Det gäller till exempel låg delaktighet, otydliga resultat och inte minst chefer som blir uthängda med små eller inga möjligheter att påverka processen. Från Lunds Universitet medverkade Peter Svensson, docent i företagsekonomi. En video på det här temat från konferensen kommer. Håll utkik!

Medarbetarundersökningar vs Organisationsbarometern
Vid jämförelse visade det sig tydligt att Fyrarummaren och Organisationsbarometern motverkar de flesta av dessa svagheter och negativa effekter. Inte minst för att alla faktiskt är delaktiga, var och ens röst blir hörd och beaktad, analys och bearbetning sker öppet och i direkt samarbete mellan berörda. Handlingsplaner utformas och förankras direkt. Arbetet kan påbörjas direkt och utan några som helst fördröjningar. Både personal och ledning kan dessutom jämföra data såväl som resultat över tid – konkret och systematiskt.

Välkommen på workshop den 12 juni!

 1. Vill du också kunna erbjuda tjänster i den här riktningen till dina existerande kunder?
 2. Arbetar du med Fyrarummaren i företag eller organisationer och vill kunna erbjuda bredare och mer integrerade tjänster?
 3. Vill du vara med och utveckla konceptet genom att pröva det i praktiken?

Vi träffas på Drottninggatan mellan 10 och 17. De sista två timmarna är externa gäster inbjudna. Vi bjuder på lunch, välkommen!

Anmäl dig här

  Det här är jag mest intresserad av när det gäller arbetsmiljö

  Jag har projekt eller uppdrag som kan vara intressanta inom det här området

  Annat meddelande

  Ditt namn

  Din epost