Rummen, rörelsen och övergångarna

I den här modellen visas hur Janssen menar att vi alla rör oss genom våra psykologiska grundtillstånd. Upplevelsen påverkas märkbart bland annat av vilket socialt system vi för närvarande befinner oss i.