PS Matrisen

Ett av av Fyrarummarens skarpaste och mest praktiskt användbara hjälpmedel är Problemsituationsmatrisen. Den finns för nedladdning på medlemssidan och vi har vid flera tillfällen arbetat med den på Användarkonferenserna.

Nu bjuder vi in till en heldag för att lära mer och fördjupa kunskapen om hur vi kan använda PS Matrisen, i kundsituationer men också varje dag i vårt eget liv.

ps-matris

Med hjälp av Fyrarummaren och Problemsituationsmatrisen kan vi undersöka, förstå och bena ut hela problemsituationen och skaffa ett underlag till bearbetning och hantering.

Workshopledare är Drusilla Copeland. Priset är 950 kr. Detta inkluderar lunch, arbetsmaterial och förtryckt blädderblock. Detta workshop genomförs på engelska.
Anmäl dig här!

drusillacLet’s start with the word problem. It comes from the Greek proballéin, to throw forth. A problem is a challenge, thrown forth into your path. It always consists of difficulties and possibilities.
As you know, life is full of many and various situations, and the Four Rooms of Change has taught us how to recognize and to work through them.

Come and learn how a group or team can look at a common Problem Situation in a new way. And by working together allow the Four Rooms of Change as the development fluid help all understand: 1) what the real problem might be, and 2) what needs to be done, by each person and the group to better see, understand and decide what to do in this particular situation.