Påbyggnadscertifiering LTI – Livstillfredsställelseindex

av Bengt Lindström den 29 juli 2015

Nytt certifieringsprogram startar våren 2017

Omfattning: 2 + 1 dag

Start: 2-3 maj 2017.

Plats: Fyrarummarens lokaler på Drottninggatan 55 i Stockholm.

För vem? För redan certifierade som vill gå vidare med ytterligare ett av Claes Janssens analysinstrument. Du hittar mer information om Livstillfredsställelseindex och dess användningsområden genom att följa den här länken.

Du som är medlem hittar också fördjupande presentationsvideor på medlemssidan där Claes Janssen beskriver väsentliga sidor av LTI.

Anmälan: Den gör du via den här länken eller genom att kontakta Marie Lindgren på marie.lindgren@fyrarummaren.se

Föregående inlägg:

Nästa inlägg: