Om oss

Det är vi som är Fyrarummarteamet på Drottninggatan 55 i Stockholm

Från vänster: Drusilla Copeland, Bengt Lindström, Sunita Raut och Yvonne Förnemark.

Drusilla Copeland

Ansvarig för den internationella verksamheten inklusive certifieringsprogram som genomförs på engelska även i Sverige. Leder tillsammans med Bengt Lindström arbetet med Fyrarummarens spridning i skolans värld. Expertkonsult avseende Fyrarummaranvändning i stora och internationella organisationer. Kontakta Drusilla här.

Bengt Lindström

Delägare och VD och för företagsgruppen. Ansvarig för den strategiska och operativa utvecklingen av Fyrarummaren i Sverige och internationellt inklusive varumärkesfrågor. Leder arbetet med att utforma en strategi för digitalisering av Fyrarummarprojektet. Kontakta Bengt här.

Sunita Raut

Ansvarig bland annat med Fyrarummarens etablering i Indien samt för etablering av affärskontakter med företag och organisationer som opererar i både Sverige och Indien.  Hon har stor erfarenhet av försäljnings-, lednings- och HR-arbete i stora multinationella koncerner, nu senast IKEA i Indien. Behärskar svenska, engelska och hindi. Kontakta Sunita här.

Yvonne Förnemark

Ekonom. Ansvarig för företagsgruppens ekonomihantering, bland annat fakturering, bokföring, redovisning och årsbokslut. Kontakta Yvonne här.

Fyrarummarens organisation och verksamhet