Om oss

Här är vi som arbetar på Fyrarummaren!

Från vänster: Eva Widegren, Drusilla Copeland, Bengt Lindström, Charlotte Weissner, Sunita Raut, Yvonne Förnemark, Paul Nordström, Mariola Gummesson och Anna Wilsson.

EVA WIDEGREN
Delägare och ansvarig för de svenska certifieringsprogrammen samt för rekrytering av blivande programledare till dessa. Leder utvecklingsprojektet ”Fyrarummaren i arbetsmiljöarbete”. Expertkonsult avseende Fyrarummaranvändning i företag och organisationer. Mycket erfaren i arbete med stora företagsgrupper och större evenemang. Kontakta Eva här.

DRUSILLA COPELAND
Ansvarig för den internationella verksamheten inklusive certifieringsprogram som genomförs på engelska, även i Sverige. Leder tillsammans med Bengt Lindström arbetet med Fyrarummarens spridning i skolans värld. Expertkonsult avseende Fyrarummaranvändning i stora och internationella organisationer. Kontakta Drusilla här.

BENGT LINDSTRÖM
Delägare och VD och för företagsgruppen. Ansvarig för den strategiska och operativa utvecklingen av Fyrarummaren i Sverige och internationellt inklusive varumärkesfrågor. Leder arbetet med att utforma en strategi för digitalisering av Fyrarummarprojektet. Kontakta Bengt här.

CHARLOTTE WEISSNER
Kommunikatör och administratör.  Arbetar med sociala media och marknadsföring. Samordnar och fakturerar materialbeställningar. Administrerar informationsmöten och workshops. GDPR-Administratör.  Kontakta Charlotte här.

SUNITA RAUT
Ansvarig bland annat med Fyrarummarens etablering i Indien samt för etablering av affärskontakter med företag och organisationer som opererar i både Sverige och Indien.  Hon har stor erfarenhet av försäljnings-, lednings- och HR-arbete i stora multinationella koncerner, nu senast IKEA i Indien. Behärskar svenska, engelska och hindi. Kontakta Sunita här.

YVONNE FÖRNEMARK
Ekonom. Ansvarig för företagsgruppens ekonomihantering, bland annat fakturering, bokföring, redovisning och årsbokslut. Kontakta Yvonne här.

PAUL NORDSTRÖM
Programledare i de svenska certifieringsprogrammen och underkonsult till Fyrarummaren AB och A&L Partners Consulting AB. Kontakta Paul här.

MARIOLA GUMMESSON
Programledare i svenska och internationella certifieringsprogram samt underkonsult till Fyrarummaren AB och A&L Partners Consulting AB. Kontakta Mariola här.

ANNA WILSSON
Programledare i svenska certifieringsprogram samt underkonsult till Fyrarummaren AB och A&L Partners Consulting AB. Kontakta Anna här.

Här kan du läsa mer om hur vi är organiserade och om vår verksamhet.