Om oss

Här är vi som arbetar på Fyrarummaren!

Från vänster: Eva Widegren, Drusilla Copeland, Bengt Lindström, Marie Lindgren, Charlotte Weissner, Helena Yli-Koski, Eva-Karin Alders, Paul Nordström, Mariola Gummesson och Anna Wilsson.

EVA WIDEGREN
Delägare och ansvarig för de svenska certifieringsprogrammen samt för rekrytering av blivande programledare till dessa. Leder utvecklingsprojektet ”Fyrarummaren i arbetsmiljöarbete”. Expertkonsult avseende Fyrarummaranvändning i företag och organisationer. Mycket erfaren i arbete med stora företagsgrupper och större evenemang. Kontakta Eva här.

DRUSILLA COPELAND
Ansvarig för den internationella verksamheten inklusive certifieringsprogram som genomförs på engelska, även i Sverige. Leder tillsammans med Bengt Lindström arbetet med Fyrarummarens spridning i skolans värld. Expertkonsult avseende Fyrarummaranvändning i stora och internationella organisationer. Kontakta Drusilla här.

BENGT LINDSTRÖM
Delägare och VD och för företagsgruppen. Ansvarig för den strategiska och operativa utvecklingen av Fyrarummaren i Sverige och internationellt inklusive varumärkesfrågor. Leder arbetet med att utforma en strategi för digitalisering av Fyrarummarprojektet. Kontakta Bengt här.

MARIE LINDGREN
Projektledare för utvecklingsprojekt och ansvarig för trycksaker. Samordnar certifieringsprogrammen och ansvarar för det pågående projektet för att skapa en ny medlemsdomän. Kontakta Marie här.

CHARLOTTE WEISSNER
Kommunikatör och administratör.  Arbetar med sociala media och marknadsföring. Samordnar och fakturerar materialbeställningar. Administrerar informationsmöten och workshops. GDPR-Administratör.  Kontakta Charlotte här.

HELENA YLI-KOSKI
Konsult inom Fyrarummaren på både individ och gruppnivå. Kognitiv psykoterapeut och certifierad i Lifespan integration trauma terapi. Kontakta Helena här.

EVA-KARIN ALDERS
Ekonom. Ansvarig för företagsgruppens ekonomihantering, bland annat fakturering, bokföring, redovisning och årsbokslut. Kontakta Eva-Karin här.

PAUL NORDSTRÖM
Programledare i de svenska certifieringsprogrammen och underkonsult till Fyrarummaren AB och A&L Partners Consulting AB. Kontakta Paul här.

MARIOLA GUMMESSON
Programledare i svenska och internationella certifieringsprogram samt underkonsult till Fyrarummaren AB och A&L Partners Consulting AB. Kontakta Mariola här.

ANNA WILSSON
Programledare i svenska certifieringsprogram samt underkonsult till Fyrarummaren AB och A&L Partners Consulting AB. Kontakta Anna här.

Här kan du läsa mer om hur vi är organiserade och om vår verksamhet.