Om oss

Här är vi som arbetar på Fyrarummaren AB

Personal på Fyrarummaren AB i oktober 2020
Från vänster: Drusilla Copeland, Bengt Lindström, Charlotte Weissner, Sunita Raut och Yvonne Förnemark.

Drusilla Copeland

Ansvarig för den internationella verksamheten inklusive certifieringsprogram som genomförs på engelska, även i Sverige. Leder tillsammans med Bengt Lindström arbetet med Fyrarummarens spridning i skolans värld. Expertkonsult avseende Fyrarummaranvändning i stora och internationella organisationer. Kontakta Drusilla här.

Bengt Lindström

Delägare och VD och för företagsgruppen. Ansvarig för den strategiska och operativa utvecklingen av Fyrarummaren i Sverige och internationellt inklusive varumärkesfrågor. Leder arbetet med att utforma en strategi för digitalisering av Fyrarummarprojektet. Kontakta Bengt här.

Charlotte Weissner

Kommunikatör och administratör.  Arbetar med sociala media och marknadsföring. Samordnar och fakturerar materialbeställningar. Administrerar informationsmöten och workshops. GDPR-Administratör.  Kontakta Charlotte här.

Sunita Raut

Ansvarig bland annat med Fyrarummarens etablering i Indien samt för etablering av affärskontakter med företag och organisationer som opererar i både Sverige och Indien.  Hon har stor erfarenhet av försäljnings-, lednings- och HR-arbete i stora multinationella koncerner, nu senast IKEA i Indien. Behärskar svenska, engelska och hindi. Kontakta Sunita här.

Yvonne Förnemark

Ekonom. Ansvarig för företagsgruppens ekonomihantering, bland annat fakturering, bokföring, redovisning och årsbokslut. Kontakta Yvonne här.

Fyrarummarens organisation och verksamhet