Den organisatoriska Fyrarummaren

Här visas med nyckelord den organisatoriska motsvarigheten till den individuella Fyrarummaren – de fyra psykologiska tillstånd som kan känneteckna organisationer.

Organisationer rör sig dock inte som individer mellan rummen utan här verkar andra mekanismer än de individualpsykologiska.
Med hjälp av Organisationsbarometern kan man mäta en organisations läge oavsett om det är en liten arbetsgrupp på några personer, en ledningsgrupp eller en större organisationer d ett stort antal anställda. Mätningar, analyser och action plans skapas i realtid med alla berörda inblandade.

Ledningen får mer kontroll och bättre styrinstrument SAMTIDIGT som anställda och nyckelpersoner får oöverträffad delaktighet och eget ansvar för åtgärder.