Onsdag 24 augusti

Registrering och konferensstart

Välkommen till 2016 års Användarkonferens!

1

Introduktion till konferensen och presentationer
Vilka är i rummet? Det visade sig vara en jämn spridning, externa konsulter/resurspersoner och interna dito. Likaså en jämn fördelning tämligen nya i gänget och mer erfarna. Spridningen på Outsiderskalan var däremot koncentrerad mot fler som svarar många ja.

2

Case 1) Införande i ett skolsystem i Danmark

Utbildningssystemet i hela Danmark förändras. Det får konsekvenser bland annat för Århus kommun som tidigt i processen certifierar två interna konsulter. Planen är införande i hela förvaltningen Børn og Unge i Århus. Bente Strøier och Birgitte Nørbo delar ambitioner, erfarenheter och uppkomna utmaningar. Och de vill bolla med andra användare.
Läs mer

Arhus

Case 2) Livets svängningar vägs in – vilket minskar sjukfrånvaron! 

Torsby kommun har två år i rad haft lägst sjukfrånvaro av 290 kommuner. De har arbetat målmedvetet, långsiktigt och med Förändringens fyra rum. HR-strateg Tina Bengtsson och konsult Inger Bergkvist delar erfarenheter och lärdomar, bland annat om hur hela människan kan involveras och vilka effekter det får.
Läs mer

Torsby
Fördjupningar i tvärgrupper och reflexioner i plenum
4

Under det efterföljande samtalet berättar Lars von Schedvin om vad sjukskrivning egentligen kostar… Följande bild från Arbetsmiljöverket illustrerar!


sjukskrivning

Passa på att Lära känna LTI

Efter två så intressanta och engagerande case blev det dags för samtliga att gå till sig själv och sin egen livstillfredsställelse.
LTI – Livstillfredsställelseindex – är ett kraftfullt och förhållandevis lättanvänt fördjupningsinstrument i Fyrarummarserien. Med dess hjälp kommer människor till större insikt om livsläget och vad som eventuellt behöver förändras. Ann Racz, Malmö Stad och Lars von Schedvin, Trygghetsrådet Väst har gjort viktiga erfarenheter såväl avseende sig själva som i arbetet med sina kunder. Här introducerade de instrumentet så att alla både fick titta närmare på och pröva det. Givetvis delade de också med sig av sina erfarenheter och lärdomar samt besvarade frågor.

LTI
Fördjupningar  och reflexioner
Redovisning på blädder

o1

o2

o3
5

3

Under det här passet rådde stor tystnad och lågmälda samtal och en hel del frågor till Ann och Lars. Det var ju en prova på och därmed inte hela instrumentet.

Vid dagens slut reflekterade vi över lärande och ställde oss i de fyra rummen.

Man kunde senare under reflektionen vid dagens slut få ihop tankar om den egna livstillfredsställelsens påverkan på olika våningsplan i våra resp höghus.

Tillbaka