Om vetenskapligheten

Denna video utgörs av en presentation i Etapp I av Certifieringsprogrammet som startade i juni 2016. Programmet Outsiderpsykologen hade då sänts i Vetandets värld ett par veckor innan, den 7 juni 2016.

För att titta på videon, ange lösenordet:
VarfinnsAkademin2016

EW_om_VV_juni_16_världIMG_5336_on_Vimeo

Mer material kommer snart att  presenteras här.