Styrelse och ledning

Fyrarummaren AB verkar för ökad professionell och kommersiell användning av Claes Janssens teori Förändringens fyra rum i så många sociala system som möjligt i världen.

Koncernmoder är A&L Partners AB som ägs till hälften av vardera Eva Widegren och Bengt Lindström. I den lilla koncernen ingår också A&L Partners Consulting AB och A&L Partners 55an AB.

Eva och Bengt utgör företagsgruppens styrelse. Suppleant är Lars Sundin, advokat från Jönköping. Han har genom aktivt styrelsearbete varit verksam i företagsgruppen sedan starten i början av 90-talet. Lars biträder också i olika affärskritiska juridiska frågor.

VD är Bengt LindströmHan var en av grundarna till A&L Partners AB 1991. Han inledde samarbetet med Claes Janssen 1993 och etablerade tillsammans med Janssen den första versionen av Fyrarummarens certifieringsprogram 1997. Han påbörjade arbetet med internationalisering av Fyrarummaren genom att arrangera det första internationella certifieringsprogrammet i San Francisco, USA år 1998.

Eva Widegren är hälftenägare av A&L Partners AB sedan 2004. Eva tar bland annat stort ansvar för utvecklingen av certifieringsprogrammen och brinner för driftsättning av förändringsprojekt och -processer, med och utan inslag av Förändringens fyra rum. Eva arbetar också gärna med att delaktiggöra medborgare tillsammans med politiker och andra aktörer i utveckling av till exempel hela stadsdelar, bostadsområden och andra komplexa sociala system.

Drusilla Copeland tillhör också ledningsfunktionen i Fyrarummarprojektet och ansvarar bland annat för den internationella verksamheten. Drusilla certifierade sig i San Francisco 1998 och har sedan dess bland annat arbetat med att etablera Fyrarummaren i ett och samma stora företag i USA under mer än 10 år. Hon har många år verkat som Fyrarummaren ABs distributör i USA och tillsammans med Bengt levererat ett stort antal certifieringsprogram både i USA och i andra delar av världen. Sedan 2012 bor och verkar Drusilla med bas i Stockholm.