Styrelse och ledning

Fyrarummaren AB verkar för ökad professionell och kommersiell användning av Claes Janssens teori Förändringens fyra rum i så många sociala system som möjligt i världen.

Koncernmoder är A&L Partners AB som ägs till 87,5% av Bengt Lindström och till 12,5% av Eva Widegren. I koncernen ingår också A&L Partners Consulting AB och A&L Partners 55an AB.

Bengt är ensam ledamot i moderbolagets styrelse. Suppleant är Drusilla Copeland. Och detsamma gäller i dotterbolagens styrelser.

VD för moderbolaget är Bengt LindströmHan var en av grundarna till A&L Partners AB 1991. Han inledde samarbetet med Claes Janssen 1993 och etablerade tillsammans med Janssen den första versionen av Fyrarummarens certifieringsprogram 1997. Han påbörjade arbetet med internationalisering av Fyrarummaren genom att arrangera det första internationella certifieringsprogrammet i San Francisco, USA år 1998.

Eva Widegren var fram till årsskiftet 2022/2023 hälftenägare av A&L Partners AB sedan 2004. Eva är numera pensionerad.

Drusilla Copeland tillhör sedan lång tid ledningsfunktionen i Fyrarummarprojektet och ansvarar bland annat för den internationella verksamheten. Drusilla certifierade sig i San Francisco 1998 och har sedan dess bland annat arbetat med att etablera Fyrarummaren i ett och samma stora företag i USA under mer än 10 år. Hon har många år verkat som Fyrarummaren ABs distributör i USA och tillsammans med Bengt levererat ett stort antal certifieringsprogram både i USA och i andra delar av världen. Sedan 2012 bor och verkar Drusilla med bas i Stockholm.