Projekt

Ett antal delprojekt har funnits och finns inom ramen för projektet och konceptet Fyrarummaren®.

Fyrarummaren i skolan™
Mer info om Fyrarummaren i skolan hittar du här

Fyrarummaren i coaching
Detta projekt är under utveckling.

Jämställdhet
Mer info om Fyrarummaren i jämställdhetsprojekt  hittar du här