Förlag och bokhandel

Förlag

Förläggare av Claes Janssens samtliga böcker och övriga skrifter är Four Rooms Publishers eller Fyrarummaren Förlag.

Four Rooms Publishers är en bifirma till Fyrarummaren AB.

Four Rooms Publishers ger också ut annan litteratur som ligger i linje med Fyrarummarprojektet. Four Rooms Publishers levererar böcker till bokhandlare, fysiska och digitala, inklusive till exempel Bokus och Amazon.

Bokhandel

Fyrarummaren ABs bokhandel säljer samtliga Claes Janssens publicerade böcker från Fyrarummarens officiella webbplats

Huvudinriktningen är försäljning av svenska böcker på den svenska marknaden.

Ytterligare ett spår är att sälja Janssens engelskspråkig litteratur på den nordiska och möjligen nordeuropeiska marknaden. För distribution i övriga delar av världen kommer Amazon och ev lokala förlag att utnyttjas.

Fyrarummaren ABs bokhandel säljer också vissa utvalda böcker som på olika sätt hänger ihop med Fyrarummaren.