Fyrarummarens Användarråd

Knutet till Förändringens fyra rum finns ett användarråd. Rådet behandlar olika frågor som berör Fyrarummaren, dess användning och kvalitetssäkring. Det kan röra sig om pris, varumärkesskydd med mera.

Fyrarummarens Användarråd skapades under 2011 för att ge input i allehanda Fyrarummar- och användarfrågor.

Medlemmar

  • Jonas Bommeskär, Karlskrona
  • Stina Hedin, Stockholm
  • Marianne Åsell, Umeå

Samt från A&L Partners:

  • Eva Widegren
  • Bengt Lindström

Vem utser Fyrarummarens Användarråd?

Medlemmarna har valts ut av Eva Widegren, Bengt Lindström och Claes Janssen och ska representera såväl olikhet av olika slag och samtidigt tillräcklig erfarenhet av användning för att kunna utgöra ett konstruktivt bollplank till A&L Partners och Claes Janssen.

Avsikten är också att rådets medlemmar ska representera sig själva och inte alla medlemmar i Användarforum. Tanken är vidare att omsätta medlemmarna med en per år efter de två första åren. A&L Partners och Fyrarummaren AB står för de omkostnader medlemmarna har för att träffas två gånger per år samt ett antal telefonkonferenser.

Vill du kontakta någon i rådet för att lyfta någon fråga eller diskutera något som varit på dagordningen så har du deras kontaktuppgifter nedan.

Kontakt

Samt från A&L Partners AB: