Ägarskap och affärsstruktur

Ägarskap

Innehavare av alla rättigheter till varumärken och alla immateriella rättigheter till Förändringens fyra rum® är A&L Partners AB med organisationsnummer 556254-1044 och Fyrarummaren AB med organisationsnummer 556504-3683.

Ägare av A&L Partners AB som är moderbolag i koncernen är Eva Widegren och Bengt Lindström.

Affärslogik och affärsplan

Visionen
Ägarnas vision är i korthet att sprida Fyrarummarerfarenheten och förmågan att använda den i utvecklingssyfte till så många sociala system som möjligt på jorden på så kort tid som möjligt. Detta ska ske genom konsekvent upprepning av Janssens experiment från grundforskningen och inte genom spridande av ”lightversioner” eftersom många av dessa åstadkommer mer skada än nytta både hos individer och organisationer

Antalet sociala system som Fyrarummaren används professionellt står i direkt relation till det antal ”viktiga och svåra frågor” som Fyrarummaren kan vara med att belysa, avcensurera och påverka. Tack vare sin extrema tillgänglighet och smått ofattbara mångsidighet gör Fyrarummaren nytta både i det vardagliga och i de svåraste och mest komplexa sammanhang där absolut inget verkar kunna bidra.

Det är ägarnas absoluta övertygelse att för att kunna behålla sin kraft i den allt vidare och allt snabbare spridningen så åstadkoms och behålls den professionella nivån genom kommersiell spridning, genom certifiering, standardiserade och vetenskapligt utprövade analysinstrument samt tillräckligt kontrollerad användning.

Affärslogiken
Så här ser ”affären” Fyrarummaren ut i stora drag:

  1. Utbildning och certifiering av professionella användare av Fyrarummaren®
  2. Utveckling samt försäljning och distribution av analysinstrument, applikationer, verktyg och andra användarhjälpmedel kopplade till Fyrarummaren
  3. Kvalitet mot slutkund – åstadkoms bland annat genom Fyrarummarens Användarforum med sina årliga användarkonferenser samt lokala, regionala och landsvisa användargrupper. Kontinuerliga revideringar av Steg-för-steg-guider hör också till detta målområde.
  4. Utfärdande av företags-, lands- och regionlicenser
  5. Förlagsverksamhet som framför allt syftar till att sprida Claes Janssens böcker. Bokhandelsverksamheten syftar till att ge spridning även till annan litteratur som knyter nära an till Fyrarummarens verksamhet
  6. Expertkonsultation i sammanhang där Janssens och A&L Partners samlade erfarenhet kan komma till särskild nytta, Det kan gälla implementeringar i särskilt komplexa eller originella system, tillvaratagande av speciella forskningsrön etcetera eller inför användning av Fyrarummaren i miljöer där den inte prövats tidigare etcetera.

”When you need to get in touch with the source, Fyrarummaren AB is the place to turn to”!

Spridningen i Sverige och i världen
Trots att den medvetna satsningen på professionell spridning i Sverige pågått i snart 20 år så är det fortfarande (2013) vanligare att utvecklingsorienterade professionella inte känner till Fyrarummaren än att de gör det. Och ännu vanligare är det förhållandet i chefskåren. Detta trots att mer än 500 personer certifierats sedan 1997. Det förhållandet behöver ändras.

Många förhållanden i till exempel arbetslivet skulle vara annorlunda om Fyrarummaren användes mer. Det gäller också skolan. Och det gäller i familjer. Och det gäller i politiken – för att bara ta några få exempel. Spridning till fler och fler områden pågår.

Även om Fyrarummarens spridning i världen går snabbare än någonsin så går den ändå långsamt, alldeles för långsamt. En landslicens innebär att ett företag, ofta ett konsult- eller ett utbildningsföretag i ett annat land vill ta på sig arbetet, ansvaret och pionjärskapet att bygga upp en verksamhet lik den Fyrarummaren har i Sverige – fast i sitt eget land.

Idag finns landslicenser i Finland, Kroatien och Australien. Planen är att fördubbla det antalet vart annat år.

Kom med och hjälp till!

A&L Partners AB och Fyrarummaren AB behöver växa och det rejält. Vi vet idag hur man sprider och förankrar Förändringens fyra rum så att den ger maximal nytta i olika slags sociala system, i företag och organisationer. Vi vet idag hur man på relativt kort tid bygger upp en långsiktigt hållbar Fyrarummarverksamhet i  ett annat land, vilket som helst.

Vi behöver bli fler som gör det – i Sverige och internationellt. Kom med och gör det!