Ägarskap och affärsstruktur

Ägarskap

Innehavare av alla rättigheter till varumärken och alla immateriella rättigheter till Förändringens fyra rum® är A&L Partners AB med organisationsnummer 556254-1044. Dessa rättigheter är delvis delegerade till  Fyrarummaren AB med organisationsnummer 556504-3683. Fyrarummaren AB är ett  av flera helägda dotterbolag till A&L Partners AB.

Övriga helägda dotterbolag till A&L Partners AB är A&L Partners 55:an AB och A&L Partners Consulting AB. 55:an ABs huvudfokus är att sköta den 400 kvadratmeter stora lokal på Drottninggatan 55 som koncernen sedan 2001 hyr av fastighetsbolaget Rodret AB. 55:an ABs verksamhet innebär bland mycket annat också uthyrning av mötesplatser och kontorsrum på adressen. A&L Partners Consulting AB är ett renodlat konsultföretag med fokus på organisationers utveckling, förändring och stabilitet.

Ägare av moderbolaget A&L Partners AB är sedan 2023-12-31 Bengt Lindström med 88 % av aktierna samt Eva Widegren med 12%. Bengt är därmed verklig huvudman för koncernen.

A&L Partners AB är också en av de två instiftarna av Stiftelsen Förändringens fyra rum som formellt registrerades 2013 som en direkt konsekvens av – och samtidigt en nödvändig förutsättning för – det nya samarbetsavtal mellan Cares Janssen / Claes Janssen Konsult AB och A& Partners AB som undertecknades 2010. Samarbetsavtalet gäller till 2039. Därefter finns möjlighet till förlängning med 10 år i taget. Den andre instiftaren är upphovsmannen till Fyrarummaren, psykologen, forskaren och författaren Claes Janssen.

Stiftelsen Förändringens fyra rum kom att bli själva nyckeln till en trygg framtidssäkring av Claes Janssens robusta forskning tillsammans med A&L Partners globala marknadsarbete de senaste 30 åren.

Affärslogik och affärsplan

Visionen
Ägarnas vision är i korthet att sprida Fyrarummarerfarenheten och förmågan att använda den i utvecklingssyfte till så många sociala system som möjligt på jorden på så kort tid som möjligt. Detta ska ske genom konsekvent upprepning av Janssens experiment från grundforskningen och inte genom spridande av ”lightversioner” eftersom många av dessa åstadkommer mer skada än nytta både hos individer och organisationer

Antalet sociala system som Fyrarummaren används professionellt står i direkt relation till det antal ”viktiga och svåra frågor” som Fyrarummaren kan vara med att belysa, avcensurera och påverka. Tack vare sin extrema tillgänglighet och smått ofattbara mångsidighet gör Fyrarummaren nytta både i det vardagliga och i de svåraste och mest komplexa sammanhang där absolut inget verkar kunna bidra.

Det är ägarnas absoluta övertygelse att för att kunna behålla sin kraft i den allt vidare och allt snabbare spridningen så åstadkoms och behålls den professionella nivån genom kommersiell spridning, genom certifiering, standardiserade och vetenskapligt utprövade analysinstrument samt tillräckligt kontrollerad användning.

Affärslogiken
Så här ser ”affären” Fyrarummaren ut i stora drag:

  1. Utbildning och certifiering av professionella användare av Fyrarummaren®
  2. Utveckling samt försäljning och distribution av analysinstrument, applikationer, verktyg och andra användarhjälpmedel kopplade till Fyrarummaren
  3. Kvalitet mot slutkund – åstadkoms bland annat genom Fyrarummarens Användarforum med sina årliga användarkonferenser samt lokala, regionala och landsvisa användargrupper. Kontinuerliga revideringar av Steg-för-steg-guider hör också till detta målområde.
  4. Utfärdande av företags-, lands- och regionlicenser
  5. Förlagsverksamhet som framför allt syftar till att sprida Claes Janssens böcker. Bokhandelsverksamheten syftar till att ge spridning även till annan litteratur som knyter nära an till Fyrarummarens verksamhet
  6. Expertkonsultation i sammanhang där Janssens och A&L Partners samlade erfarenhet kan komma till särskild nytta, Det kan gälla implementeringar i särskilt komplexa eller originella system, tillvaratagande av speciella forskningsrön etcetera eller inför användning av Fyrarummaren i miljöer där den inte prövats tidigare etcetera.

”When you need to get in touch with the source, Fyrarummaren AB is the place to turn to”!

Spridningen i Sverige och i världen
Trots att den medvetna satsningen på professionell spridning i Sverige pågått i mer än 30 år så är det fortfarande (2023) vanligare att utvecklingsorienterade professionella inte känner till Fyrarummaren än att de gör det. Och ännu vanligare är det förhållandet i chefskåren. Detta trots att närmare 2.000 personer certifierats över hela världen sedan 1997. Det förhållandet behöver ändras.

Många förhållanden i till exempel arbetslivet skulle vara annorlunda om Fyrarummaren användes mer. Det gäller också skolan. Och det gäller i familjer. Och det gäller i politiken – för att bara ta några få exempel. Spridning till fler och fler områden pågår.

Även om Fyrarummarens spridning i världen går snabbare än någonsin så går den ändå långsamt, alldeles för långsamt. En landslicens innebär att ett företag, ofta ett konsult- eller ett utbildningsföretag i ett annat land vill ta på sig arbetet, ansvaret och pionjärskapet att bygga upp en verksamhet lik den Fyrarummaren har i Sverige – fast i sitt eget land.

Idag finns aktiva landslicenser i Finland, Kroatien, Turkiet, Australien och Nya Zeeland. Planen är att fördubbla det antalet vart tredje år.

Kom med och hjälp till!

A&L Partners AB och Fyrarummaren AB behöver växa och det rejält. Vi vet idag hur man sprider och förankrar Förändringens fyra rum så att den ger maximal nytta i olika slags sociala system, i företag och organisationer. Vi vet idag hur man på relativt kort tid bygger upp en långsiktigt hållbar Fyrarummarverksamhet i  ett annat land, vilket som helst.

Vi behöver bli fler som gör det – i Sverige och internationellt. Kom med och gör det!