Varumärkespolicy

Denna policy avser samtliga de varumärken som är förknippade med Fyrarummaren®. Vilka de är ser du genom att klicka här.

Generellt

Fyrarummarens registrerade varumärken och därmed alla de övriga varumärken, koncept och modeler och verktyg som är direkt förknippade med Fyrarummaren får endast användas kommersiellt av

  • aktivt certifierade användare
  • användare som genomgår av A&L auktoriserat program för certifiering
  • företag, organisationer, institutioner och personer som genom avtal eller skriftligt tillstånd har delegerats rätten att använda särskilt varumärke

Till kommersiell användning räknas all användning som innefattar verksamheter i de ”klasser” som varumärkena registrerats i. Några exempel på sådana verksamheter inom sådana klasser är:

I samband med reklam för eller promotion av egen verksamhet vare sig detta är i en broschyr, i ett reklamblad, i ett e-mail, i en app, på en webbsida eller på en sida på ett intranät.

I samband med till exempel ledarutveckling, konsultation till företag, myndighet, skola eller till enskild befattningshavare.

I samband med utbildning, träning, workshops, kick-offs och i samband med terapi eller handledning.

Hit räknas även till exempel undervisning av studenter på universitet eller högskolor.

Under den här fliken kan du se vilka personer i vilka delar av världen som för närvarande är aktivt certifierade.

Mer specifikt

Regler för omnämnande av varumärke Läs mer
Varumärkenas kommersiella ursprung
Läs mer

Varumärkesklasserna
Läs mer
PRVs information om Varumärken Läs mer