Varumärkesinnehavare

Registrerad innehavare av samtliga varumärken förknippade med Förändringens fyra rum och Claes Janssens texter är A&L Partners AB med organisationsnummer 556254-1044.

De varumärken som avses hittar du genom att klicka här.

Användning av registrerade varumärken är också delegerat till samtliga aktiva certifierade användare samt företag med avtal som distributörer i olika länder såsom  TLN och Clarion Learning i Australien, Neljä Huonetta i Finland och Prava Formula på Balkan. Motsvarande företag i Sverige är Fyrarummaren AB.

Företag eller organisation med företagslicens har också genom särskilda avtal reglerade rättigheter att använda varumärkena.

Stiftelsen Förändringens fyra rum (under bildande) är också, genom samarbetsavtal med instiftarna A&L Partners AB och Claes Janssen Konsult AB, rättighetsinnehavare.

Förfrågningar om varumärkesanvändning liksom om licenser av olika slag ställs till info@fourrooms.com